TRÓJMIEJSKA MAPA AKADEMICKA

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni kształci kadry marynarskie, od lat dwudziestych ubiegłego wieku wpisując się w historię morskiego szkolnictwa wojskowego.

Obecnie jest czterowydziałową uczelnią otwartą na potrzeby edukacyjne całego Pomorza. Kształci zarówno studentów cywilnych, jak i kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem, nawigacją, dowodzeniem, logistyką, mechaniką, informatyką, ale również pedagogiką. W ofercie kształcenia znajduje się choćby unikatowy kierunek, ściśle związany z profilem i położeniem uczelni – Hydrografia morska

AMW stawia na kształcenie praktyczne. Studenci w toku nauki korzystają m.in. z nowoczesnych symulatorów wiernie oddających rzeczywistość morską – symulatory GMDSS, nawigacji, siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii. 

POZNAJ HISTORIĘ NASZEJ AKADEMII!

KIERUNKI STUDIÓW

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich jest kontynuatorem 30 letniej działalności dydaktyczno-wychowawczej, naukowo badawczej oraz administracyjno-służbowej dla potrzeb Marynarki Wojennej, resortu Obrony Narodowej i gospodarki morskiej.

Głównym zadaniem Wydziału jest organizacja i prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie na kierunkach i w specjalnościach zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz organizacja i prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie w specjalnościach reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Wydziału.

KIERUNKI STUDIÓW

Studia cywilne I stopnia

Stacjonarne studia I stopnia:

 • Bezpieczeństwo Narodowe (lic.)
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne (lic.)
 • Systemy Informatyczne w Bezpieczeństwie (lic.)
 • Bezpieczeństwo w Transporcie, Spedycji i Logistyce (lic.)

Niestacjonarne studia I stopnia:

 • Bezpieczeństwo Narodowe (lic.)
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne (lic.)
 • Systemy Informatyczne w Bezpieczeństwie (lic.)
Studia cywilne II stopnia

Stacjonarne studia II stopnia:

 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne (mgr)
 • Bezpieczeństwo Narodowe (mgr)
 • Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie (mgr)

Niestacjonarne studia II stopnia:

 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne (mgr)
 • Bezpieczeństwo Narodowe (mgr)
 • Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie (mgr)
Studia wojskowe

Jednolite Studia Magisterskie (5 lat):

 • Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie (mgr inż. + stopień podporucznika)
 • Logistyka (mgr + stopień podporucznika)

 

KONTAKT

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
– Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
ul. Śmidowicza 69,
Gdynia 81-127

Kierownik Dziekanatu
tel. 261 262 627
fax 261 262 802
e-mail: m.klinkosz@amw.gdynia.pl
godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00

 1. Bezpieczeństwo narodowe: 
  tel. 261 262 366
  e-mail: k.szwec@amw.gdynia.pl
 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne: 
  tel. 261 262 258
  e-mail: b.rudzka@amw.gdynia.pl
 3. Bezpieczeństwo w transporcie , spedycji i logistyce:
  tel. 261 262 258
  e-mail: b.rudzka@amw.gdynia.pl
 4. Systemy informacyjne w bezpieczeństwie:
  tel. 261 262 366
  e-mail: j.ziegert@amw.gdynia.pl

Godziny Otwarcia Dziekanatu WDiOM:
pon.-pt.: 08.00 – 12.00 (praca własna 12.00-13.00) 13.00 – 15.00
sob.: (tylko w czasie zjazdów studiów niestacjonarnych) 08.00-12.00

Wydział Mechaniczno-Elektryczny

Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej posiada długie tradycje w kształceniu technicznych kadr morskich, które sięgają początków XX wieku. Na przestrzeni minionego czasu wzbogacił się on o liczne doświadczenia z zakresu badań naukowych oraz dydaktyki. Absolwenci wydziału cieszą się wielkim zaufaniem wśród pracodawców, którzy po wielu latach obserwacji wyrobili sobie przychylne o nich zdanie. Ważnym elementem w procesie kształcenia jest nowoczesna i dobrze funkcjonująca baza laboratoryjna i naukowa. Wydział umożliwia szeroki dostęp do laboratoriów i pracowni, gdzie studenci zdobywają pierwsze praktyczne doświadczenia.

Absolwentów czekają interesujące oferty zatrudnienia nie tylko na morzach i ocenach świata, lecz również na lądzie w obszarach związanych między innymi z automatyzacją i komputeryzacją procesów technologicznych. 

KIERUNKI STUDIÓW

Studia cywilne I stopnia

Stacjonarne studia I stopnia:

 • Informatyka (inż.)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (inż.)
 • Mechatronika (inż.)
 • Automatyka i Robotyka (inż.)

Niestacjonarne studia I stopnia:

 • Informatyka (inż.)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (inż.)
 • Mechatronika (inż.)
 • Automatyka i Robotyka (inż.)
Studia cywilne II stopnia

Stacjonarne studia II stopnia:

 • Mechanika i Budowa Maszyn (mgr inż.)
 • Mechatronika (mgr inż.)
 • Automatyka i Robotyka (mgr inż.)

Niestacjonarne studia II stopnia:

 • Mechanika i Budowa Maszyn (mgr inż.)
 • Mechatronika (mgr inż.)
 • Automatyka i Robotyka (mgr inż.)
Studia wojskowe

Jednolite Studia Magisterskie (5 lat):

 • Informatyka (mgr inż. + stopień podporucznika)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (mgr inż. + stopień podporucznika)
 • Mechatronika (mgr inż. + stopień podporucznika)

 

KONTAKT

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
-Wydział Mechaniczno-Elektryczny
ul. inż. Jana Śmidowicza 69

81-127 Gdynia
budynek 5 pokój 151 (I piętro)

Godziny pracy dziekanatu:

 • w dni powszednie: od 07:30 do 15:30,
 • w czasie zjazdów (soboty): od 07.30 do 12.00.

mgr Monika Bielska
e-mail: m.bielska@amw.gdynia.pl
tel.: 261 26 26 35

Iwaniuk Beata
e-mail: b.iwaniuk@amw.gdynia.pl
tel.: 261 26 26 48

mgr Beata Serafin
e-mail: b.serafin@amw.gdynia.pl
tel.: 261 26 26 48

 

WYDZIAŁ NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO) to jeden z czterech wydziałów Akademii Marynarki Wojennej. WNiUO wywodzi się z Wydziału Morskiego utworzonego 1 października 1922 r. wraz z powstaniem Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu. Obecnie, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego to główny ośrodek przygotowujący kadry dla Marynarki Wojennej RP w zakresie tzw. morskich specjalności pokładowych. Jest też jednym z trzech ośrodków w kraju kształcących kadry dla potrzeb marynarki handlowej, do pracy w administracji morskiej oraz w innych instytucjach administracji państwowej i samorządowej związanych z gospodarką morską. Sztandarowym kierunkiem studiów prowadzonych na Wydziale jest nawigacja. W sferze działalności naukowo-badawczej Wydział zajmuje się tematyką z zakresu nawigacji, hydrografii oraz uzbrojenia morskiego. 

KIERUNKI STUDIÓW

Studia cywilne I stopnia

Stacjonarne studia I stopnia:

 • Nawigacja (inż.)
 • Hydrografia Morska (inż.)
Studia cywilne II stopnia

Stacjonarne studia II stopnia:

 • Nawigacja (mgr inż.)
Studia wojskowe

Jednolite Studia Magisterskie (5 lat):

 • Nawigacja (mgr inż. + stopień podporucznika)

 

KONTAKT

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
– Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
ul. inż. J. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

Godziny pracy dziekanatu

 • poniedziałek – piątek: 08.00 – 15.00
 • sobota, niedziela: zamknięte

Kontakt z dziekanatem:
tel.: 261 26 26 10
e-mail: dziekanat.wniuo@amw.gdynia.pl

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

WNHiS kontynuuje działalność Instytutu Nauk Społecznych AMW oraz jednostek organizacyjnych, które go poprzedzały. Został utworzony w 2008 roku na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 218/MON z dnia 6 maja 2008 r. Wydział realizuje kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Jego cechami charakterystycznymi są instytucje i firmy prowadzące działalność w wymiarze międzynarodowym, duża liczba placówek szkolno-wychowawczych oraz jednostek publicznych kooperujących z licznymi jednostkami wojskowymi.

Największym zainteresowaniem od lat cieszy się kierunek Dyplomacja. Wydział czyni starania, żeby część oferty na studiach podyplomowych, realizowanych przy współpracy ekspertów zewnętrznych zaimplementować do programów kształcenia, co ma pozwolić na podniesienie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy.

KIERUNKI STUDIÓW

Studia cywilne I stopnia

Stacjonarne studia I stopnia:

 • Stosunki Międzynarodowe (lic.)
 • Pedagogika (lic.)
 • Wojsko w Systemie Służb Publicznych (lic.)
 • Zarządzanie Kapitałem Ludzkim (lic.)

Niestacjonarne studia I stopnia:

 • Stosunki Międzynarodowe (lic.)
 • Pedagogika (lic.)
 • Wojsko w Systemie Służb Publicznych (lic.)
 • Zarządzanie Kapitałem Ludzkim (lic.)
Studia cywilne II stopnia

Stacjonarne studia II stopnia:

 • Stosunki Międzynarodowe (mgr)
 • Pedagogika (mgr)

Niestacjonarne studia II stopnia:

 • Stosunki Międzynarodowe (mgr)
 • Pedagogika (mgr)
Jednolite studia magisterskie

Jednolite studia magisterskie (5 lat):

 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (mgr)

KONTAKT

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
– Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
ul. Śmidowicza 69,
Gdynia 81-127

Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl

Kontakt dla mediów:
Rzecznik Prasowy
tel. 261 26 28 21
tel.kom. 694 476 492
rzecznik@amw.gdynia.pl

oferta studiów podyplomowych

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Studia podyplomowe (służą rozwinięciu kompetencji, nie uzyskuje się dodatkowego tytułu ani stopnia)

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Doctor of Business Administration
 • Executive Master of Business Administration
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Zarządzanie Logistyką
 • Zarządzanie Kryzysowe
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Studia podyplomowe (służą rozwinięciu kompetencji, nie uzyskuje się dodatkowego tytułu ani stopnia)

 • Hydrografia 
 • Zastosowanie Systemów Nawigacyjnych w Gospodarce i Administracji Publicznej 
 • Systemy Informacji Przestrzennej – GIS 
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Studia podyplomowe (służą rozwinięciu kompetencji, nie uzyskuje się dodatkowego tytułu ani stopnia)

 • Dyplomacja
 • Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
 • Projektowanie Gier Szkoleniowych i Edukacyjnych
 • Resocjalizacja z Elementami Socjoterapii 

REKRUTACJA

GALERIA

KONTAKT

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
ul. inż. Jana Śmidowicza 69,
81-127 Gdynia 
(dzielnica Oksywie)

tel.: 26 126 25 14

SZCZEGÓŁOWY KONTAKT Z AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ