TRÓJMIEJSKA MAPA AKADEMICKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Studia na Politechnice Gdańskiej gwarantują możliwość rozwijania studenckich pasji, a dyplom tej uczelni otwiera drzwi do znalezienia atrakcyjnej pracy, często jeszcze w trakcie studiów. Uczelnia jest klasyfikowana w najważniejszych rankingach międzynarodowych, m.in. w Academic Ranking of World Universities (tzw. rankingu szanghajskim), który uznawany jest za najbardziej prestiżowy ranking szkół wyższych na świecie. PG jest też jedną z najchętniej wybieranych przez kandydatów na studia uczelni w kraju.

Politechnika Gdańska wraz Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym tworzy Uczelnie Fahrenheita, których celem jest optymalizacja wykorzystania potencjału naukowego i budowa pozycji Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą.

JUŻ TERAZ POZNAJ LEPIEJ POLITECHNIKĘ DZIĘKI NASZEJ WIRUTALNEJ UCZELNI!

KIERUNKI STUDIÓW

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesności. Program studiów zakłada nabycie przez przyszłego absolwenta kompetencji dostosowanych do rozwijającego się świata. Dyplom magistra WA PG jest potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta na terenie UE. Wydział Architektury, jako jedyny w Polsce, posiada najwyższą kategorię A+ za okres 2017 – 2021. Wydział oferuje studentom i absolwentom możliwości rozwoju w ramach współpracy międzynarodowej. Zainteresowania studentów wspierają liczne koła naukowe. Wydział współpracuje z najważniejszymi organizacjami międzynarodowymi, m.in.: UNESCO, UIA, EAAE, ISOCARP, ICOMOS, a także z uczelniami wyższymi na całym świecie. Ponadto studenci uczą się w zabytkowych murach PG na jednym z 10 najpiękniejszych kampusów UE.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Architektura (inż. arch.) – w języku polskim
 • Architektura (inż. arch.) – w języku angielskim
 • Gospodarka przestrzenna (inż.) – w języku polskim
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Architektura (mgr) – w języku polskim
 • Architektura (mgr) – w języku angielskim 
 • Gospodarka przestrzenna (mgr) – w języku polskim
 • Gospodarka przestrzenna (mgr) – w języku angielskim

Kontakt

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

e-mail: rekrutacja-arch@pg.edu.pl
tel. 58 348 67 01

W okresie rekrutacji na studia prowadzone są dyżury telefoniczne i stacjonarne przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Sprawdź kiedy możesz się kontaktować.

Kontakt do Działu Kształcenia:

e-mail: rekrutacja@pg.edu.pl
tel.: 58 348 67 00

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Wydział Chemiczny posiada najwyższą kategorię A+ przyznawaną jedynie wiodącym jednostkom naukowym. Jako jeden z najlepszych wydziałów chemicznych w Polsce gwarantuje wysoką jakość kształcenia i realizację badań naukowych na światowym poziomie, a także opracowywanie nowoczesnych technologii. Studenci kształcą się tu na 9 kierunkach I i II stopnia, których certyfikowane programy studiów tworzone są w oparciu o potrzeby rynkowe. Wydział Chemiczny to laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą, świetnie przygotowana kadra nauczycieli akademickich gwarantująca zajęcia na najwyższym poziomie i udział w badaniach naukowych, a także studenci, którzy rozwijają swoje pasje, działając w kołach naukowych. Uczniowie szkół średnich mają możliwość ubiegania się o indeks Wydziału Chemicznego, biorąc udział w corocznym Konkursie Chemicznym „Wygraj Indeks”. 

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Biotechnologia (inż.) – w języku polskim
 • Chemia (inż.) – w języku polskim
 • Inżynieria biomedyczna (inż.) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy)
 • Inżynieria materiałowa (inż.) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy)
 • Inżynieria odzysku surowców i energii (inż.) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy) – planowany do uruchomienia
 • Technologia chemiczna (inż.) – w języku polskim
 • Zielone technologie (inż.) – w języku polskim
 • Zielone technologie (inż.) – w języku angielskim
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Biotechnologia (mgr) – w języku polskim
 • Chemia (mgr) – w języku polskim
 • Inżynieria biomedyczna (mgr) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy)
 • Inżynieria i technologie nośników energii (mgr) – w języku polskim (profil praktyczny)
 • Inżynieria materiałowa (mgr) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy)
 • Korozja (mgr) – studia w języku polskim
 • Technologia chemiczna (mgr) – w języku polskim
 • Zielone technologie (mgr) – w języku polskim
 • Zielone technologie (mgr) – w języku angielskim

Kontakt

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

e-mail: rekrutacja-chem@pg.edu.pl
tel.: 58 348 67 02
lub: +58 347 28 74

W okresie rekrutacji na studia prowadzone są dyżury telefoniczne i stacjonarne przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Sprawdź kiedy możesz się kontaktować.

Kontakt do Działu Kształcenia:

e-mail: rekrutacja@pg.edu.pl
tel.: 58 348 67 00

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki składa się z 16 katedr i bogatej bazy laboratoryjnej. Kształci około 2800 studentów na sześciu kierunkach I i II stopnia. Na uwagę zasługują: projekt badawczy na II stopniu, w ramach którego studenci weryfikują hipotezy badawcze oraz projekt grupowy na I stopniu, w ramach którego studenci zyskują kompetencje m.in. dot. dokumentowania i terminowej realizacji projektu w kilkuosobowym zespole pod opieką pracownika wydziału, na zlecenie klienta. Studenci mają możliwość realizowania projektów zdefiniowanych przez firmy, z którymi wydział aktywnie współpracuje. Absolwenci wydziału szczególnie szybko znajdują zatrudnienie w rosnącym sektorze ICT. Wydział prowadzi Akademię ETI, czyli zajęcia dla uczniów szkół średnich Pomorza dot. informatyki oraz od 2012 roku konkurs informatyczny – Igrzyska Akademii ETI.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Automatyka, cybernetyka i robotyka (inż.) – w języku polskim
 • Elektronika i telekomunikacja (inż.) – w języku polskim
 • Informatyka (inż.) – w języku polskim
 • Inżynieria biomedyczna (inż.) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy)
 • Inżynieria danych (inż.) – w języku angielskim (kierunek międzywydziałowy
 • Technologie Przemysłu 5.0. (inż.) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy) – planowany do uruchomienia

Studia I stopnia niestacjonarne:

 • Informatyka (inż.) – w języku polskim
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Automatyka, cybernetyka i robotyka (mgr) – w języku polskim
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka (mgr) – w języku angielskim
 • Elektronika i telekomunikacja (mgr) – w języku polskim
 • Elektronika i telekomunikacja (mgr) – w języku angielskim
 • Informatyka (mgr) – w języku polskim
 • Informatyka (mgr) – w języku angielskim
 • Inżynieria biomedyczna (mgr) – w języku polskim (kierunek międzyuczelniany)
 • Technologie kosmiczne i satelitarne(mgr) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy i międzyuczelniany)
 • Technologie kosmiczne i satelitarne(mgr) – w języku angielskim (kierunek międzywydziałowy i międzyuczelniany)

Studia II stopnia niestacjonarne:

 • Informatyka (mgr) – w języku polskim

Kontakt

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

e-mail: rekrutacja-eti@pg.edu.pl
tel. 58 348 67 03

W okresie rekrutacji na studia prowadzone są dyżury telefoniczne i stacjonarne przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Sprawdź kiedy możesz się kontaktować.

Kontakt do Działu Kształcenia:

e-mail: rekrutacja@pg.edu.pl
tel.: 58 348 67 00

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Wydział Elektrotechniki i Automatyki składa się z 9 katedr i 2 laboratoriów badawczych: Laboratorium LINTE^2 oraz Ośrodka Doświadczalnego. Oferta dydaktyczna wydziału obejmuje cztery kierunki studiów I stopnia oraz trzy kierunki studiów II stopnia.

Corocznie studia na wydziale kończy ok. 300 absolwentów, uzyskując kwalifikacje pozwalające na zatrudnienie m. in. w spółkach zajmujących się zarządzaniem i obrotem energią elektryczną, w biurach projektowych i konstrukcyjnych oraz w strategicznych projektach branży energetycznej. Wydział należy do najlepszych jednostek akademickich w Polsce, w 2017 r. uzyskał akredytację w kategorii A, a w 2022 r. w kategorii A+ w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, nadane przez Komisję Ewaluacji Nauki. W zakresie uznania jakości kształcenia wydziałposiada pozytywne oceny akredytacyjne PKA, KAUT

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania (inż.) – w języku polskim
 • Elektrotechnika (inż.) – w języku polskim
 • Energetyka (inż.) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy)
 • Energetyka (inż.) – w języku angielskim (kierunek międzywydziałowy)
 • Technologie wodorowe i elektromobilność (inż.) – w języku polskim
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania (mgr) – w języku polskim
 • Elektrotechnika (mgr) – w języku polskim
 • Energetyka (mgr) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy)

Studia II stopnia niestacjonarne:

 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania (mgr) – w języku polskim
 • Elektrotechnika (mgr) – w języku polskim

Kontakt

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

e-mail: rekrutacja-eia@pg.edu.pl 

el. 58 348 67 04

W okresie rekrutacji na studia prowadzone są dyżury telefoniczne i stacjonarne przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Sprawdź kiedy możesz się kontaktować.

Kontakt do Działu Kształcenia:

e-mail: rekrutacja@pg.edu.pl
tel.: 58 348 67 00

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej tworzą trzy instytuty: Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej, Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej oraz Instytut Matematyki Stosowanej. Oferta dydaktyczna wydziału obejmuje pięć kierunków studiów ważnych z punktu widzenia współczesnego rozwoju gospodarczego. Wśród nich znajdują się takie, które zajmują czołowe miejsca w polskich rankingach – 4 miejsce dla Inżynierii Biomedycznej oraz Materiałowej i 5 miejsce dla Fizyki w ramach Rankingu Kierunków Studiów 2022 Perspektywy. Obecnie wydział kształci około 1000 studentów, zaś kadra wydziału prowadzi badania naukowe we współpracy ze znaczącymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, m.in. w Norwegii, Korei Płd. i USA

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Fizyka techniczna (inż.) – w języku polskim
 • Inżynieria biomedyczna (inż.) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy)
 • Inżynieria materiałowa (inż.) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy)
 • Matematyka (lic.) – w języku polskim
 • Nanotechnologia (inż.) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy) – planowany do uruchomienia
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Fizyka techniczna (mgr) – w języku polskim
 • Inżynieria biomedyczna (mgr) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy)
 • Inżynieria materiałowa (mgr) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy)
 • Matematyka (mgr) – studia w języku polskim
 • Nanotechnologia (mgr) – studia w języku polskim 
 • Nanotechnologia (mgr) – studia w języku angielskim

Kontakt

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

e-mail: rekrutacja-ftims@pg.edu.pl
tel. 58 348 67 05

W okresie rekrutacji na studia prowadzone są dyżury telefoniczne i stacjonarne przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Sprawdź kiedy możesz się kontaktować.

Kontakt do Działu Kształcenia:

e-mail: rekrutacja@pg.edu.pl
tel.: 58 348 67 00

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska to wyjątkowa jednostka naukowo-dydaktyczno-badawcza, która łączy bogactwo praktycznej wiedzy z nowoczesnymi metodami nauczania. Dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych i dydaktycznych wydział od lat realizuje misję edukacyjną dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Przyszli absolwenci są angażowani w innowacyjne prace badawcze, dzięki czemu zdobywają unikatowe doświadczenie i znajdują zatrudnienie jeszcze na studiach. Na wydziale działa wiele kół naukowych, w ramach których studenci mogą poszerzać swoje zainteresowania i uczyć się odpowiedzialności społecznej i świadomości edukacyjnej. Współpraca z otoczeniem gospodarczym oraz aktywność prospołeczna czyni markę WILiŚ PG rozpoznawalną nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Budownictwo (inż.) – w języku polskim
 • Geodezja i kartografia (inż.) – w języku polskim
 • Energetyka (inż.) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy)
 • Inżynieria środowiska (inż.) – w języku polskim
 • Transport (inż.) – w języku polskim
 • Inżynieria odzysku surowców i energii (inż.) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy)

Studia I stopnia niestacjonarne:

 • Budownictwo (inż.) – w języku polskim
 • Inżynieria środowiska (inż.) – w języku polskim
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Budownictwo (mgr) – w języku polskim
 • Budownictwo (mgr) – w języku angielskim
 • Geodezja i kartografia (mgr) – studia w języku polskim
 • Inżynieria środowiska (mgr) – studia w języku polskim 
 • Inżynieria środowiska (mgr) – studia w języku angielskim
 • Transport (mgr) – studia w języku polskim
 • Energetyka (mgr) – studia w języku polskim (kierunek międzywydziałowy)

Studia II stopnia niestacjonarne:

 • Budownictwo (mgr) – w języku polskim
 • Inżynieria środowiska (mgr) – studia w języku polskim 

Kontakt

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

e-mail: rekrutacja-ilis@pg.edu.pl
tel.: 58 348 67 06

W okresie rekrutacji na studia prowadzone są dyżury telefoniczne i stacjonarne przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Sprawdź kiedy możesz się kontaktować.

Kontakt do Działu Kształcenia:

e-mail: rekrutacja@pg.edu.pl
tel.: 58 348 67 00

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa o prawie 120-letniej tradycji kształci inżynierów na kierunkach studiów I i II stopnia powiązanych z wiodącą dyscypliną – inżynierią mechaniczną. Wydział stawia na praktykę, rozwój i pasję – prowadzi badania na wysokim, międzynarodowym poziomie, czego przykładem są liczne projekty badawcze, rozwojowe i celowe, jak np. projekt NCO2PP czy NEPTUN. Studenci i naukowcy mają do dyspozycji kilkadziesiąt nowoczesnych laboratoriów: m.in. Laboratorium Hydromechaniki i Laboratorium Maszynowe. Studenci WIMiO aktywnie działają w kołach naukowych – projektują i budują rakiety, bolidy wyścigowe, rowery wodne czy łodzie solarne, a następnie prezentują swoje zdolności na międzynarodowych zawodach.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Energetyka (inż.) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy)
 • Energetyka (inż.) – w języku angielskim (kierunek międzywydziałowy)
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna (inż.) – w języku polskim (kierunek międzyuczelniany)
 • Inżynieria materiałowa (inż.) – w języku polskim (kierunek międzyuczelniany)
 • Mechanika i budowa maszyn (inż.) – w języku polskim
 • Mechanika i budowa maszyn (inż.) – w języku angielskim
 • Mechatronika (inż.) – w języku polskim
 • Okręty i konstrukcje morskie (inż.) – studia w języku polskim
 • Projektowanie i budowa jachtów (inż.) – studia w języku polskim (kierunek praktyczny)
 • Transport i logistyka (inż.) – studia w języku polskim
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (inż.) – studia w języku polskim

Studia I stopnia niestacjonarne:

 • Budowa maszyn i okrętów (inż.) – w języku polskim
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Energetyka (mgr) – w języku polskim (kierunek międzywydziałowy)
 • Inżynieria materiałowa (mgr) – w języku polskim 
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna (mgr) – w języku polskim (kierunek międzyuczelniany)
 • Mechanika i budowa maszyn (mgr) – studia w języku polskim
 • Mechanika i budowa maszyn (mgr) – studia w języku angielskim
 • Mechatronika (mgr) – studia w języku polskim
 • Okręty i konstrukcje morskie (mgr) – studia w języku polskim
 • Okręty i konstrukcje morskie (mgr) – studia w języku angielskim
 • Technologie kosmiczne i satelitarne (mgr) – studia w języku polskim (kierunek międzywydziałowy i międzyuczelniany)
 • Technologie kosmiczne i satelitarne (mgr) – studia w języku angielskim (kierunek międzywydziałowy i międzyuczelniany)
 • Transport i logistyka (mgr) – studia w języku polskim 
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (mgr) – studia w języku polskim

Studia II stopnia niestacjonarne:

 • Mechanika i budowa maszyn (mgr) – studia w języku polskim
 • Okręty i konstrukcje morskie (mgr) – studia w języku polskim

Kontakt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

e-mail: rekrutacja-imio@pg.edu.pl
tel.: 58 348 67 07

W okresie rekrutacji na studia prowadzone są dyżury telefoniczne i stacjonarne przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Sprawdź kiedy możesz się kontaktować.

Kontakt do Działu Kształcenia:

e-mail: rekrutacja@pg.edu.pl
tel.: 58 348 67 00

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział Zarządzania i ekonomii Politechniki Gdańskiej

Wydział Zarządzania i Ekonomii jest nowoczesny i wielokulturowy. Prowadzone przez nas kierunki odpowiadają na potrzeby rynku pracy, a nasi absolwenci zdobywają dobrze płatne zawody i zmieniają świat na lepszy. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają topowe pozycje w rankingu „Perspektywy”, kategorie A dla dziedzin naukowych oraz przyznane akredytacje, w tym: AMBA, CEEMAN, PKA, EMOS i IPMA-Student. Wydział oferuje kierunki licencjackie, inżynierskie i magisterskie w języku polskim i angielskim, studia w trybie online, a także ponad 30 kierunków studiów podyplomowych z obszaru zarządzania, finansów i szybko rozwijającej się branży IT oraz nagradzany program Executive MBA. Nasi studenci mają możliwość wyjazdu do ponad 80 uczelni w ramach programu wymiany oraz uzyskania dodatkowego dyplomu z uczelni partnerskiej z Chin, Francji lub Włoch. #dawajnawzie

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Analityka gospodarcza (lic.) – w języku polskim
 • Ekonomia (lic.) – w języku polskim
 • Inżynieria danych (inż.) – w języku angielskim (kierunek międzywydziałowy)
 • Zarządzanie (lic.) – w języku angielskim
 • Zarządzanie inżynierskie (inż.) – w języku polskim

Studia I stopnia niestacjonarne:

 • Analityka gospodarcza (lic.) – w języku polskim
 • Analityka gospodarcza (lic.) – w języku polskim ONLINE
 • Zarządzanie inżynierskie (inż.) – w języku polskim
 • Zarządzanie inżynierskie (inż.) – w języku polskim ONLINE
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Analityka gospodarcza (mgr) – w języku polskim
 • Analityka gospodarcza (mgr) – w języku angielskim
 • Zarządzanie(mgr) – w języku polskim
 • Zarządzanie (mgr) – studia w języku angielskim

Studia II stopnia niestacjonarne:

 • Analityka gospodarcza (mgr) – w języku polskim
 • Analityka gospodarcza (mgr) – w języku polskim ONLINE
 • Zarządzanie(mgr) – w języku polskim

Kontakt

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
(siedziba ul. R. Traugutta 79)

e-mail: rekrutacja-zie@pg.edu.pl
tel.: 58 348 67 09

W okresie rekrutacji na studia prowadzone są dyżury telefoniczne i stacjonarne przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Sprawdź kiedy możesz się kontaktować.

Kontakt do Działu Kształcenia:

e-mail: rekrutacja@pg.edu.pl
tel.: 58 348 67 00

Rekrutacja

Kontakt

Politechnika Gdańska
G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel. 58 348 67 00
e-mail: rekrutacja@pg.edu.pl

Kontakt do Działu Kształcenia:

e-mail: rekrutacja@pg.edu.pl
tel.: 58 348 67 00