Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

O uczelni

Idź do uczelni

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia z ponad 23 letnim doświadczeniem, która kształci specjalistów z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu na kierunkach dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo oraz zdrowie publiczne na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Tym, co pozwala uczelni wyróżnić się są:

 • innowacyjne działania,
 • ukierunkowanie na rozwój,
 • ciągłe dążenie dostosowania oferty do oczekiwań współczesnego rynku pracy.
 • wysoka jakość kształcenia.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku identyfikowana jest jako centrum kształcenia wykwalifikowanych specjalistów z obszaru nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Kluczowym aspektem w realizacji programu studiów jest praktyka. Do tej części nauki uczelnia przywiązuje szczególną wagę, jako niezbędny element w przyszłej pracy dietetyka, kosmetologa, fizjoterapeuty, pielęgniarki/pielęgniarza oraz specjalisty zdrowia publicznego. Dzięki takiemu podejściu mamy pewność, że Absolwenci opuszczając mury uczelni będą godnie i z pełnym profesjonalizmem kontynuować swoją karierę zawodową i nieść pomoc innym.

Czytaj więcej

Wysoka jakość kształcenia, bogate doświadczenie, kadra dydaktyczna składająca się z wybitnego zespołu lekarzy, specjalistów, ekspertów, konsultantów z obszaru nauk o zdrowiu, a także własne profesjonalnie wyposażone pracownie sprawiają, że Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku każdego roku wybierana jest przez kandydatów dążących do realizacji marzeń o pracy w branży zdrowia. Warto podkreślić, że oferta kształcenia uczelni wzbogacona została o kierunek studiów pierwszego stopnia – pielęgniarstwo.  Decyzja o utworzeniu studiów podjęta została w oparciu o zauważalne od dawna zapotrzebowanie na pracowników służby zdrowia. Ukończenie studiów na tym kierunku zapewni przyszłym absolwentom uzyskanie stabilnego i perspektywicznego zawodu.  Wieloletnie doświadczenie Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku w kształceniu specjalistów z zakresu nauk o zdrowiu i nauk medycznych pozwali studentom kierunku pielęgniarstwo zdobywać wiedzę od najlepszych specjalistów w tej dziedzinie oraz realizacji praktyk zawodowych w renomowanych placówkach medycznych. Ponadto uczelnia obserwując dynamicznie zmieniający się rynek pracy, a także zasięgając rad ekspertów działających w pomorskiej strefie biznesu, regularnie poszerza swoją ofertę o nowe kierunki kształcenia, zgodne z oczekiwaniami pracodawców. W związku z nieustannym rozwojem i dużym zapotrzebowaniem na specjalistów z obszaru zdrowia do oferty kształcenia włączony został  również kierunek – zdrowie publiczne  Dla zapewnienia odpowiednich warunków oraz komfortu podczas nauki i pracy, uczelnia oddała do dyspozycji nowe sale i pracownie specjalistyczne zlokalizowane w nowoczesnym obiekcie. Nowoczesna infrastruktura oraz bliskość obiektu sprawiły, że  drugi campus idealnie wpasował się w potrzeby związane z rozbudową siedziby Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Wysokie standardy kształcenia uczelnia zapewnia również poprzez nieustanną modernizację istniejących pracowni, regularny zakup nowego sprzętu, a także zapewnienie materiałów dydaktycznych zgodnych z sugestiami prowadzących zajęciach.

Studia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku umożliwiają studentom, poza zdobyciem wykształcenia, rozwój na wielu dodatkowych płaszczyznach, a także udział w interesujących projektach, które niejednokrotnie stanowią wstęp do przyszłej ścieżki zawodowej. Studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań poprzez udział w takich projektach jak: Akademickie Centrum Zdrowia – to inicjatywa mająca na celu podniesienie kompetencji studentów Wyższej Szkoły Zdrowia. W ramach Akademickiego Centrum Zdrowia organizowany jest cykl bezpłatnych szkoleń m. in.: z obsługi urządzeń hi-tech, wizyt studyjnych u pracodawców oraz z kompetencji miękkich. Poprzez udział w projekcie studenci mają szanse uzyskać pierwsze doświadczenie zawodowe, a także zdobyć certyfikat, który wzbogaci przyszłe CV. Ponadto studenci dietetyki mają możliwość przyłączenia się do projektu –  „Spotkania z dietetyką” w zakresie: pracy dietetyka i organizacji gabinetu dietetycznego, przeprowadzania konsultacji z pacjentami wraz z analizą składu ciała, opracowywania indywidualnych jadłospisów, tworzenia skutecznych treści o zdrowiu, prowadzenia social mediów o tematyce zdrowia, spotkań z cenionymi specjalistami z branży.

Studenckie Koła Naukowe – celem organizacji jest zrzeszanie studentów dążących rozwijania zainteresowań, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w ramach studiowanego kierunku.

Akademicki Związek Sportowy – skupia studentów, którzy trenują lub osiągają sukcesy w wybranej dyscyplinie sportowej.

Certyfikowane kursy i szkolenia – cyklicznie organizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów, które stanowią atrakcyjną możliwość poszerzenia wiedzy, a także zdobycia dodatkowych umiejętności. Udział w większości z oferowanych szkoleń potwierdzany jest wydaniem certyfikatu.

Spotkania z przedstawicielami firm branżowych – uczelnia podejmuje liczne współprace z przedstawicielami firm działających w obszarze około medycznym, dzięki którym studenci mają okazję gościć w ramach realizowanych zajęć osoby, które poprzez swoje osiągniecia i wieloletnią praktykę mogą dzielić się doświadczeniami z młodym pokoleniem fizjoterapeutów, dietetyków, kosmetologów, pielęgniarek i pielęgniarzy.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku w swojej działalności może pochwalić się również współpracą z licznymi placówkami medycznymi, szpitalami, placówkami oświatowymi, fundacjami, poradniami i gabinetami specjalistycznymi, a także przedsiębiorstwami związanymi z branżą zdrowia. Relacje z partnerami zawodowymi umożliwiają studentom uczelni realizacje praktyk w renomowanych i cenionych placówkach na obszarze Pomorza, co stanowi cenne doświadczenie zawodowe dla osób wchodzących wkrótce na rynek pracy.

Ważnym aspektem funkcjonowania uczelni jest także organizacja wydarzeń mających na celu rozwój profilaktyki i promocję zdrowia. Cyklicznie organizowane są konferencje takie jak m.in.: Wiosenne Spotkania ze Zdrowiem, Jesienne Spotkania ze Zdrowiem, Obchody Światowego Dnia Zdrowia czy też konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe. Wydarzenia są okazją zarówno dla studentów jak i interesariuszy zewnętrznych do wysłuchania prelekcji ekspertów, spotkania z przedstawicielami firm z branży około medycznej, udziału w warsztatach.Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku regularnie włącza się również w udział w wielu wydarzeniach zewnętrznych o charakterze charytatywnym lub mającym na celu promowanie profilaktyki i ochrony zdrowia.

Pragniemy, aby uczelnia była dla naszych studentów miejscem nie tylko nauki, ale także relaksu i spotkań z przyjaciółmi. Z myślą o tym powstała lenia strefa relaksu, która umożliwia studentom przyjemne spędzenie czasu między zajęciami. Również w trosce o integracyjną sferę życia akademickiego, organizowane są dni tematyczne i konkursy.

Znaczącym atutem jest także nadzwyczaj dogodna lokalizacja siedziby uczelni, która mieści się w dzielnicy Żabianka – doskonalone skomunikowanej części Gdańska. Bliskość linii tramwajowych, przystanków, a przede wszystkim  stacji SKM oraz PKP umożliwia szybki dojazd studentom z odległych części miasta, jak i innych miejscowości. Ponadto, uczelnia znajduje się w niedalekiej odległości od plaży oraz otaczających ją terenów zielonych, co niejednokrotnie wykorzystywane jest przez prowadzących podczas realizacji zajęć sportowych na świeżym powietrzu.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku regularnie doceniana i nagradzana jest w różnego rodzaju plebiscytach i konkursach. Uczelnia uzyskała ponownie jeden z prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego – Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością”. Certyfikatem wyróżnione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia  zarówno w 2021 jak i w 2022 roku. Konkurs „Studia z przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków na polskich uczelniach realizowanych według programów dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.  W 2021 i 2022 roku Uczelnia zajęła II miejsce w Plebiscycie Edukacyjnym „Uczelnia na medal” na etapie wojewódzkim, organizowanym przez Dziennik Bałtycki. Niezwykłym wyróżnieniem oraz zaskoczeniem była otrzymana w  2022 roku nagroda Smart Metropolii. Nagrody przyznawane są osobom, firmom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla budowania i promowania idei metropolii. To jedne z wielu przykładów uhonorowania Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku za wieloletnie starania, rozwój i zaangażowania w różnego rodzaju działania.

 Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również posiadaczem Karty Uczelni Erasmus (ECHE), która  uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na organizację wymian międzyinstytucjonalnych w ramach Programu Erasmus+, w tym m.in.: mobilności studentów i nauczycieli akademickich. Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również członkiem organizacji European Network of Physiotherapy in Higher Education (Europejska Sieć Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym została założona w Holandii i jest jedną z wiodących organizacji fizjoterapeutycznych w Europie) oraz członkiem organizacji międzynarodowej SPA Industry Association (Stowarzyszenie Branży Spa). Uczelnia jest również regularnie wyróżniania w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy. Jako dodatkowe wsparcie dla studentów Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku oferuje również atrakcyjny program stypendialny. Na wsparcie finansowe mogą liczyć studenci, którzy odnoszą sukcesy. Stypendium Rektora przysługuje za  wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe. Na pomoc mogą liczyć również studenci w trudnej sytuacji finansowej. Warto podkreślić, że uczelnia realizuje projekt nr POWR.03.05.00-00-A041/21 „Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dostępna dla wszystkich”, współfinansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem jest zapewnienie dostępności studentom z niepełnosprawnościami poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, zwiększenie dostępności architektonicznej i technologicznej oraz podniesienie kompetencji pracowników.

Nieustanny rozwój, potrzeba doskonalenia, wychodzenia naprzeciw zmieniającemu się otoczeniu – to cele jakie od zawsze towarzyszyły Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, opierając się na nich, a także na wieloletnim doświadczeniu, wybitnej kadrze specjalistów i wysokiej jakości kształcenia, tworzymy jedną z najlepiej rozwijających się uczelni w rejonie. Ta stabilna pozycja to gwarancja dobrego wyboru. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku – otwieramy nowe możliwości.

Kierunki studiów

Kierunki studiów I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • dietetyka (lic.)
 • kosmetologia (lic.)
 • zdrowie publiczne (lic.)
 • pielęgniarstwo (lic) nowość!

Studia I stopnia niestacjonarne:

 • dietetyka (lic.)
 • kosmetologia (lic.)
 • zdrowie publiczne (lic.)

Każdy z kierunków studiów to 3-letnie studia licencjackie

Kierunki studiów II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • dietetyka (mgr)
 • kosmetologia (mgr)

Studia II stopnia niestacjonarne:

 • dietetyka (mgr)
 • kosmetologia (mgr)

Każdy z kierunków studiów to 2-letnie studia uzupełniające magisterskie

Kierunki studiów jednolitych magisterskich

Studia jednolite magisterskie stacjonarne:

 • fizjoterapia (mgr)
 • psychologia (mgr) nowość!

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne:

 • fizjoterapia (mgr)
 • psychologia (mgr) nowość!

Każdy z kierunków studiów to 5-letnie studia jednolite magisterskie

Dni otwarte w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku regularnie organizuje Dni Otwarte dla kandydatów zainteresowanych rozpoczęciem studiów. Spotkania to okazja do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich), jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń. Na odwiedzjących czekają zawsze specjalne atrakcje, w tym konkursy z nagrodami, rabaty, pokazy i warsztaty. Udział w dniach otwartych jest również doskonałą okazją do zwiedzenia profesjonalnie wyposażonych pracowni specjalistycznych Uczelni, porozmawiania ze Studentami, a przede wszystkim złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Poznajcie terminy Dni Otwartych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku w 2023 roku!

1. 7 i 8 lipca

Poznaj Wyższą Szkołę Zdrowia w Gdańsku oraz jej bogatą ofertę edukacyjną.
Zapraszamy do skorzystania z atrakcji, które przygotowaliśmy😊

 

 • Wirtualna rzeczywistość (VR) pierwszej pomocy – warsztat z Łukaszem Wodzińskim, ratownikiem medycznym, wykładowcą Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku – 7 lipca godz. 10:00
 • Rabat – 0 zł opłaty rekrutacyjnej (dla osób, które złożą dokumenty rekrutacyjne w dniach 7-8 lipca)
 • Zabiegi kosmetologiczne na dłonie
 • Spotkania ze Studentami
 • Zwiedzanie uczelni, w tym pracowni specjalistycznych – 10:00/11:30/13:00/14:30
 • Koło fortuny z nagrodami
 • Przekąski i orzeźwiająca lemoniada.

2. 10 i 11 sierpnia

3. 8 i 9 września

Osoby, które nie mogą odwiedzić nas osobiście, również mają szanse skorzystać z dodatkowych możliwości jakie stwarza Uczelnia. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku regularnie organizuje wykłady online  związane z tematyką zdrowa. Webinary  prowadzone są przez wykładowców WSZ, dzięki czemu młodzież, która chciałaby rozpocząć studia, na kierunku związanym z naukami okołomedycznymi, ma szanse sprawdzić jak wyglądają zajęcia na poziomie akademickim.  W okresie przedmaturalnym organizowane są także specjalne, bezpłatne zajęcia powtórkowe dla maturzystów z przedmiotów takich m.in. jak chemia, biologia, język angielski. Ponadto Uczelnia otwarta jest na współpracę z przedstawicielami szkół średnich dzięki czemu uczniowie mają szanse uczestniczyć w specjalnie zorganizowanych warsztatach tematycznych na terenie Uczelni. Podczas zajęć młodzież zainteresowana naukami związanymi z dietetyką, fizjoterapią, kosmetologią, pielęgniarstwem lub zdrowiem publicznym, poznaje tajniki zawodów, jakie w przyszłości chcieliby wykonywać. Dla zaproszonych maturzystów to przedsmak życia studenckiego i okazja do zweryfikowania czy wymarzony kierunek to właściwy wybór.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z biurem ds. promocji i rekrutacji w celu poznania szczegółów – 58 769 08 00/01/02/03/04/

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku – rekrutacja

Wszystkie kierunki studiów realizowane są  zarówno w formie stacjonarnej (studia dzienne) jak i niestacjonarnej (studia zaoczne).
Wyjątkiem są studia na kierunek pielęgniarstwo, które realizowane są wyłącznie w formie stacjonarnej.
Uczelnia oferuje także studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia. Oferta dostępna na wsz.pl

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzona jest na semestr zimowy oraz letni  na studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) – trwa od 15 marca do 30 września
 • na semestr letni (zajęcia od marca) – trwa od 16 listopada do 15 lutego

Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Uczelnia nie przeprowadza egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w okresie trwania rekrutacji.

Z kim współpracuje Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku?

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku w swojej działalności może pochwalić się współpracą z licznymi placówkami medycznymi, szpitalami, placówkami oświatowymi, fundacjami, poradniami i gabinetami specjalistycznymi, a także przedsiębiorstwami związanymi z branżą zdrowia. Relacje z partnerami zawodowymi umożliwiają Studentom uczelni realizacje praktyk zawodowych w renomowanych i cenionych placówkach na obszarze Pomorza, co stanowi cenne doświadczenie zawodowe dla osób wchodzących wkrótce na rynek pracy. Dysponujemy również liczną bazą placówek nie tylko na terenie całego kraju, ale także za granicą co sprawia, że studenci mogą realizować program na najwyższym poziomie.

Do partnerów współpracujących z  Uczelnią należą m.in.:

 • COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
 • Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku
 • Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
 • Szpitale Tczewskie S.A.
 • 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku
 • Szpital Polski w Sztumie
 • Szpital Rehabilitacyjny „Jantar”
 • Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
 • Puckie Hospicjum Św. Ojca Pio,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku
 • Dom Opieki Serenus w Gdańsku.
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
 • Pomorskie Centrum Reumatologiczne  im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
 • Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik”
 • Lux Med.
 • Gdańskie Centrum Zdrowia

Warto podkreślić, że na uczelni funkcjonuje również Rada Pracodawców, której ideą jest rozwijanie efektywnej współpracy Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji medycznych, kosmetologicznych i innych z obszaru nauk o zdrowiu oraz organizacji społecznych.
Rada Pracodawców pełni funkcje doradcze i opiniodawcze dla Władz Uczelni, działając w trosce o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia. Kształtuje politykę edukacyjną oraz ma wpływ na dostosowanie programów studiów tak, aby umiejętności absolwentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku były zgodne z oczekiwaniami Pracodawców i wymogami współczesnego rynku pracy. Ponadto Rada Pracodawców to świetna okazja do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów oraz rozszerzania współpracy pomiędzy uczelnią i pracodawcami co zaowocuje swobodnym przepływem idei między światem nauki i biznesu.

 

Więcej na: https://www.wsz.pl/rada-pracodawcow/

Rekrutacja

Galeria zdjęć

Kontakt

Szczegółowy kontakt

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
ul. Pelplińska 7
80-335 Gdańsk – Żabianka

Telefon: 58 769-08-00/01/02/03/04
E-mail: [email protected]