TRójmiejska mapa akademicka

O uczelni

Powiślańska Szkoła Wyższa ze swoimi oddziałami w Gdańsku, Kościerzynie, Kwidzynie oraz Toruniu to uczelnia z ponad 25-letnim doświadczeniem, kształcąca najlepszych specjalistów z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, dietetyki, kosmetologii oraz ekonomii na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, oraz w formie studiów pomostowych. Uczelnię wyróżnia innowacyjność w podejmowanych działaniach, ukierunkowanie na rozwój, a także ciągłe dążenie i rzeczywiste próby dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Przewagę konkurencyjną uczelni stanowi wysoka jakość kształcenia, łącząca teoretyczną wiedzę z praktycznym przygotowaniem, które zapewniają zarówno profesjonalnie wyposażone pracownie specjalistyczne, jak i wyspecjalizowana kadra dydaktyczna, składająca się z prawdziwych ekspertów, a zarazem praktyków w swoich dziedzinach, a wśród nich: pielęgniarek, ratowników, lekarzy, kosmetologów, dietetyków czy ekonomistów. Uczelnia jako jedyna prywatna placówka w województwie pomorskim może pochwalić się swoim własnym Centrum Symulacji Medycznych, gdzie warunki są odwzorowane na jak najbardziej rzeczywiste.

Powiślańska Szkoła Wyższa jest rozpoznawalna jako placówka kształcąca praktycznie i indywidualnie. Stale pracuje nad swoją ugruntowaną już pozycją, wynikającą z realnie najlepszego Pielęgniarstwa oraz Ratownictwa Medycznego w całym województwie pomorskim. Trudno odmówić, iż to właśnie te kierunki są flagowymi dla PSW. Rozbudowując możliwości kształcenia medycznego, Powiślańska Szkoła Wyższa jako jedyna prywatna uczelnia w województwie pomorskim kształci na kierunku Nursing – English Division, aby już od początku oferować, pełne, profesjonalne przygotowanie do pracy w tym zawodzie również za granicą. Uczelnia jest bardzo dobrze przygotowana na rozbudowę swojej oferty o nowe kierunki medyczne. Placówka zajmuje piąte miejsce w całej Polsce pod względem ilości studentów na kierunku Pielęgniarstwo.  Doszła do tego miejsca poprzez praktykę – praktyczne kształcenie, praktyczną naukę (czasem również na błędach), jak i praktyczne, indywidualne podejście do każdego studenta z osobna.

Uczelnia dba o doskonałą organizację procesu kształcenia, nadprogramową ilość zajęć praktycznych, profesjonalną i praktyczną kadrę, jak i o sam wygląd pomieszczeń, umożliwiając tym samym dostęp do najlepszego źródła wiedzy – praktycznego doświadczenia. Uczelnia współpracuje z ponad 70 Jednostkami Systemu Ochrony Zdrowia na Pomorzu i w całej Polsce, aby zajęcia odbywały się także w Twojej okolicy.

Czytaj więcej

ROZWIŃ NASZ SKRÓT- PSW

P – PRAKTYKA

Powiślańska Szkoła Wyższa poza teoretyczną wiedzą przekazywaną studentom przez wykwalifikowanych dydaktyków, przykłada bardzo wiele uwagi do praktycznej części kształcenia. Taki, a nie inny model nauczania wynika z pragnienia jak najlepszego przygotowania studentów poszczególnych kierunków do wykonywania w przyszłości wyuczonych zawodów, a tym samym jest odpowiedzią na sygnały, dobiegające z rynku pracy, którego największe zapotrzebowanie dotyczy wykwalifikowanych pracowników, specjalistów w swoich branżach.

Na owe praktyczne podejście do kształcenia składają się różne czynniki. Między innymi przywołana kadra dydaktyczna, składająca się z prawdziwych specjalistów, których kompetencje wynikają zarówno z kierunkowego wykształcenia oraz dorobku naukowego, jak i wieloletniego doświadczenia, wynikającego z ciągle trwającej praktyki zawodowej. Tak obrana forma kształcenia pozwala na przekazywanie rzetelnej i sprawdzonej wiedzy z tak zwanej pierwszej ręki.

Na owe praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu przyczyniają się również warunki, jakie oferuje uczelnia. Powiślańska Szkoła Wyższa posiada bogate zaplecze techniczne, na które składają się między innymi profesjonalnie wyposażone sale oraz pracownie specjalistyczne, a także – jedyne wśród niepublicznych uczelni na Pomorzu – nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych, pozwalające na naukę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.

S – STUDIA, STUDENCI, SPOŁECZNOŚĆ

Motto Powiślańskiej Szkoły Wyższej – „Jesteśmy dla studenta!”, to nie jest pusty frazes. Każdą uczelnię – publiczną czy prywatną – tworzą właśnie studenci. Świadome tej zależności PSW z jednej strony stara się kształcić i wypuszczać na rynek pracy jak najlepiej wyszkolonych w swoich dziedzinach i wykwalifikowanych specjalistów, a z drugiej strony – stara się pomagać swoim studentom w samym procesie edukacji, nie utrudniać im zdobywania wykształcenia, a zamiast tego wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom. Chyba najlepiej odzwierciedla to przykład Pielęgniarstwa – kierunku, który nie może być uczony zaocznie/niestacjonarnie. W PSW studentom (często jednocześnie pracującym na stałe) we współpracy z pracownikami administracyjnymi z reguły udaje się znaleźć złoty środek i tak dopasować plan zajęć – dla Pielęgniarstwa oferowany w dwóch trybach – aby móc połączyć własne obowiązki oraz pracę ze stacjonarnymi studiami.

Tym samym możliwości, jakie oferuje Powiślańska Szkoła Wyższa, to nie tylko stale poszerzająca i rozwijająca się oferta naukowa, ale także gros inicjatyw i programów, w jakich mogą uczestniczyć studenci oraz prawdziwie indywidualne podejście!

W ofercie naukowej uczelni znajdują się między innymi takie kierunki jak: Ekonomia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Dietetyka, Kosmetologia, jednak i tutaj uczelnia stale się rozwija, poszerzając zarówno ofertę nauczanych kierunków, jak i ich lokalizacje. W ten sposób od kolejnego roku akademickiego do programu na stałe wejdzie kierunek Lekarski (w Kwidzynie), natomiast Ratownictwo Medyczne zostanie otwarte również w Gdańsku. Jednak to nie jedyne możliwości w zakresie kształcenia oferowane przez Powiślańską Szkołę Wyższą. Placówka jako jedyna prywatna uczelnia w województwie pomorskim kształci na kierunku Nursing – English Division, a także oferuje program Double Diploma, aby od początku móc przygotowywać studentów do podjęcia pracy również za granicą.

A co poza samą ofertą programową? Między innymi Studencki Fundusz Inicjatyw – źródło wsparcia, mające na celu pomoc w realizacji studenckich pomysłów – od organizacji wydarzenia kulturalnego po pomoc lokalnym społecznościom. Studencki Fundusz Inicjatyw (SFI) to innowacyjna inicjatywa stworzona dla studentów. Jej celem jest wspieranie kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjnych pomysłów wśród społeczności akademickiej. To miejsce, gdzie wszelkiego rodzaju projekty, inicjatywy społeczne, badania naukowe, wydarzenia kulturalne i wiele innych pomysłów mogą stać się rzeczywistością.

Poza tym otwarte dla całej społeczności akademickiej są Studenckie Koła Naukowe, a wśród nich: SKN Lider, SKN PARAMEDIC oraz SKN NursMed. To szansa, aby stać się częścią zrzeszonej studenckiej drużyny, reprezentującej uczelnię również poza jej murami. Uczestnictwo w Studenckim Kole Naukowym niesie za sobą wiele pozytywów, takich jak możliwość rozwoju swoich pasji i umiejętności w warunkach terenowych, udział w wyjazdach szkoleniowych, a także zapewnia okazje do rywalizacji podczas ogólnopolskich zawodów.

Powiślańska Szkoła Wyższa dba również o nieco bardziej pragmatyczną stronę relacji ze społecznością akademicką poprzez różnego rodzaju programy dla studentów, absolwentów oraz pracowników.

PSW dba – choć na pewno nie musi się martwić 😉 – o losy swoich absolwentów, monitorując ich kariery i ścieżki zawodowe, oferując udział w konkursach na najlepsze prace dyplomowe, czy biorąc udział – jako uczelnia – w programie ABSOLWENT.

Wśród licznych programów znajdują się także programy zniżkowe i rabatowe, aby móc rozpocząć lub kontynuować naukę w PSW w jeszcze przystępniejszych cenach!

A to wciąż jeszcze nie koniec… Od pewnego czasu coraz większą popularnością – zarówno wśród studentów, jak i współpracujących firm – cieszy się Karta Rabatowa PSW, dzięki której ludzie związani z uczelnią mogą uzyskać zniżki w różnych firmach, instytucjach, placówkach oraz lokalach na terenie całego Pomorza!

W – WSPÓŁPRACE

Na skrót PSW składa się oczywiście jeszcze literka W, czyli liczne współprace uczelni. Powiślańska Szkoła Wyższa jest jedną z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w całej Polsce, o czym świadczy zarówno ogromna liczba studentów zza granicy (ponad dwa tysiące!), jak i – bezpośrednio związane z wymianami studenckimi – liczne współprace uczelni z innymi uniwersytetami w krajach z całego świata.

Nasi studenci mogą skorzystać z programu Erasmus+ i wybrać się do jednego z ponad 220 uniwersytetów w ponad 70 krajach!

Otwartość na świat i dalsze zagraniczne współprace to było i będzie jedno z priorytetowych zadań, jakie stawia przed sobą uczelnia. Jednak współprace PSW nie są nastawione jedynie na zewnątrz kraju… Ponieważ tak jak skrót PSW tworzą trzy litery, tak Powiślańską Szkołę Wyższą tworzą między innymi wspomniana Praktyka, Społeczność i Współprace, które stale się ze sobą łączą i mieszają!

Uczelnia współpracuje także z 70 Jednostkami Systemu Ochrony Zdrowia w całym kraju, zbliżając i wiążąc ze sobą jeszcze mocniej rynek pracy wraz z jego możliwościami, które również w ten sposób otwierają się dla studentów.

Powiślańska Szkoła Wyższa stara się być otwarta dla wszystkich. Aktywność uczelni obejmuje również wszelkiego rodzaju inicjatywy i działania na rzecz różnych społeczności. Od wiosennego wydarzenia dedykowanego seniorom, poprzez rozdawanie kwiatów w Dniu Kobiet, wsparcie Szlachetnej Paczki, czy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na własnych akcjach wolontaryjnych kończąc, ale na pewno nie poprzestając!

PSW to więcej niż uczelnia – to Praktyka, Społeczność i Współpraca. I wiele więcej!

Kierunki studiów

Kierunki studiów I STOPNIA

Studia I stopnia stacjonarne:

 • położnictwo (lic.) Kwidzyn
 • ratownictwo medyczne (lic.) Kwidzyn, Gdańsk, Kościerzyna
 • pielęgniarstwo pomostowe (lic.) Kwidzyn, Gdańsk, Kościerzyna
 • pielęgniarstwo (lic) Kwidzyn, Gdańsk, Kościerzyna
 • english division (lic) Gdańsk

Studia I stopnia niestacjonarne:

 • ratownictwo medyczne (lic.) Kwidzyn, Gdańsk, Kościerzyna
 • pielęgniarstwo pomostowe (lic.) Kwidzyn, Gdańsk, Kościerzyna
 • ekonomia (lic.) Kwidzyn
 • dietetyka (lic.)Kwidzyn
 • kosmetologia (lic.) Kwidzyn

Każdy z kierunków studiów to 3-letnie studia licencjackie

Kierunki studiów II STOPNIA

Studia II stopnia stacjonarne:

 • pielęgniarstwo (mgr) Kwidzyn, Gdańsk, Kościerzyna

 

Każdy z kierunków studiów to 2-letnie studia uzupełniające magisterskie

Rekrutacja

Kontakt

KWIDZYN
ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn

Telefon: 55 615 13 73
E-mail: rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl

GDAŃSK
ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk
ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk

Telefon: 606 315 785
E-mail: rekrutacja_psw_gdansk@powislanska.edu.pl

KOŚCIERZYNA
ul. W.Sikorskiego 1, 83-400 Kościerzyna

Telefon: 539 070 499
E-mail: rekrutacja_psw_koscierzyna@powislanska.edu.pl