Trójmiejska mapa akademicka

O uczelni

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku (PJATK Gdańsk) to jedna z najwyżej ocenianych uczelni w kraju pod kątem jakości nauczania. Wyróżniania przez studentów, pracodawców i media. Absolwenci Polsko-Japońskiej należą do najlepiej zarabiających absolwentów uczelni wyższych.

Wydział Informatyki oferuje inżynierskie studia I stopnia w trybie dziennym i zaocznym. Warunkiem uzyskania tytułu inżyniera jest stworzenie, udokumentowanie i obronienie zespołowej pracy dyplomowej.

Wydział Sztuki Nowych Mediów, kierunek Grafika oferuje studia I stopnia (licencjat), profil ogólnoakademicki  w trybie dziennym i zaocznym. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata w zakresie projektowania graficznego. Wydział prowadzi kurs przygotowujący na kierunek GRAFIKA oraz studia podyplomowe Projektowanie Graficzne.

Studiuj z nami kierunki przyszłości!

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku (PJATK Gdańsk) to jedna z najwyżej ocenianych uczelni w kraju pod kątem jakości nauczania. Wyróżniania jest przez studentów, pracodawców i media. Gdański oddział Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oferuje studia pierwszego stopnia na dwóch wydziałach: Informatyka i Sztuka Nowych Mediów oraz studia podyplomowe.

Praktyczne kształcenie umiejętności

Program kształcenia na PJATK Gdańsk jest dostosowany do wymogów i oczekiwań rynku pracy oraz standardów kształcenia w Unii Europejskiej i postępu w dziedzinie zastosowań technik komputerowych. Naszym atutem jest przede wszystkim praktyczne doskonalenie umiejętności. Dzięki temu studenci i absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy i są wysoko oceniani przez pracodawców.

Absolwenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych należą do najlepiej zarabiających młodych specjalistów (http://ela.nauka.gov.pl/ zakładka Rankingi).

Doskonała atmosfera do studiowania

PJATK Gdańsk oferuje swoim studentom doskonałe warunki do studiowania w małych grupach, indywidualne stanowiska komputerowe dla każdego studenta, możliwość samodzielnej pracy w pracowniach komputerowych również poza godzinami zajęć.

Studenci naszej Akademii mogą bezpłatnie uczestniczyć w kursie języka japońskiego.

Atmosfera współistnienia różnych kultur

Na uczelni panuje atmosfera współistnienia różnych kultur – prócz wszechobecnej kultury Japonii, gdański oddział PJATK może pochwalić się sporą grupą studentów zza granicy, m.in. z Portugalii, Rosji i Ukrainy. Wykłady odbywają się po polsku, ale prowadzone są kursy dokształcające z języka polskiego dla studentów z zagranicy.

Rozwijamy zainteresowania

Studenci PJATK Gdańsk aktywnie uczestniczą w kołach naukowych. Na uczelni działają Koło Naukowe Hashcode, Odyseja Umysłów, Digital Painting i Concept Art, drużyna e-sportowa Ninja PJATK oraz AZS Sekcja Brydża Sportowego. Wykładowcy to wybitni specjaliści i praktycy w swoich dziedzinach, którzy dzielą się pasją ze swoimi studentami. Uczelnia organizuje spotkania z twórcami, przedstawicielami firm komputerowych oraz z pracodawcami. 

Wydziały i kierunki studiów

O wydziale

Dlaczego studia na Wydziale Informatyki PJATK Gdańsk cieszą się nieustannie wielką popularnością? Ponieważ ich ukończenie wiąże się z wielkimi szansami na dobrą pracę z wysoką pensją!

Informatyk to „zawód przyszłości”. Dobrze wyszkoleni specjaliści IT są potrzebni w każdej branży. Obecne statystyki pokazują, że nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie. Nasi Studenci korzystają z praktyk i staży w cenionych firmach na Pomorzu. Już podczas studiów najczęściej zaczynają swoją karierę zawodową.

Na Wydziale Informatyki PJATK Gdańsk oferujemy inżynierskie studia I stopnia w dwóch trybach:

 • stacjonarne – studia dzienne (od poniedziałku do piątku) trwające 7 semestrów,
 • niestacjonarne – studia zaoczne (co dwa tygodnie w weekendy: sobota i niedziela) trwające 8 semestrów.

W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Studenci wyższych lat korzystają ze specjalistycznych laboratoriów komputerowych dostosowanych do tematyki ich pracy dyplomowej. Warunkiem uzyskania tytułu inżyniera jest stworzenie, udokumentowanie i obronienie zespołowej pracy dyplomowej.

Na 3 roku studiów studenci dokonują wyboru specjalizacji., m.in.: Inżynieria Oprogramowania i Bazy Danych, Grafika Komputerowa, Inżynieria Gier Komputerowych, Aplikacje Internetowe, Systemy i Sieci Komputerowe, Sztuczna Inteligencja, Internet Rzeczy. Po obronie pracy inżynierskiej i uzyskaniu dyplomu nasi absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających w PJATK w Warszawie.

Zasady rekrutacji: https://gdansk.pja.edu.pl/pl/informatyka

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Informatyka (inż.) – 7 semestrów, od poniedziałku do piątku

Studia I stopnia niestacjonarne:

 • Informatyka (inż.) – 8 semestrów, co dwa weekendy: sobota i niedziela

O wydziale

Projektowanie Graficzne porządkuje formę przekazu, jest istotnym elementem reklamy, marketingu i sztuki. Obecnie każda branża potrzebuje usług z tego zakresu, zatem zapotrzebowanie na dobrze wykształconego grafika jest spore. Nasi absolwenci łączą w sobie cechy – artysty umiejącego twórczo przedstawić swój komunikat wizualny i operatora narzędzi z bardzo dobrą znajomością aplikacji graficznych.

Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK Gdańsk to studia ogólnoakademickie, interdyscyplinarne, artystyczne, kończące się licencjatem, nastawione na wykorzystanie technik komputerowych. Specjalizujemy się w Projektowaniu Graficznym. Studiując na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w PJATK Gdańsk, zdobywa się szereg umiejętności w zakresie m.in. projektowania graficznego, animacji, projektowania gier komputerowych, stron internetowych, interfejsów użytkownika, fotografii oraz projektowania przestrzennego (3D) informacji wizualnej.       

Przedmioty komputerowe prowadzone są w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych, obejmują elementy takich dziedzin, jak: projektowanie graficzne, obróbka obrazu, tworzenie i projektowanie stron www, multimedia, tworzenie animacji, modelowanie trójwymiarowe. W zakresie sztuk manualnych studenci studiują w profesjonalnych pracowniach: rysunek i malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika projektowa i artystyczna.

Studenci Wydziału Sztuki Nowych Mediów w ramach studiów mają zajęcia z kaligrafii, w tym kaligrafii japońskiej.  Korzystają z praktyk i staży w cenionych firmach na Pomorzu. Już podczas studiów najczęściej zaczynają swoją karierę zawodową.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata w zakresie projektowania graficznego. Po obronie pracy licencjackiej i uzyskaniu dyplomu nasi absolwenci mogą kontynuować naukę m.in. na studiach magisterskich uzupełniających w PJATK w Warszawie

Uczelnia prowadzi kursy przygotowujące na kierunek Grafika z zakresu rysunku, malarstwa i kompozycji.

Zasady rekrutacji:

Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja zadania obowiązkowego oraz własnych prac (portfolio).

Więcej o Wydziale Sztuki Nowych Mediów: 

 https://gdansk.pja.edu.pl/pl/grafika

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Grafika (lic.) – 6 semestrów, od poniedziałku do piątku

Studia I stopnia niestacjonarne:

 • Grafika (lic.) – 8 semestrów, co dwa weekendy: sobota i niedziela

Studia podyplomowe:

 • Projektowanie graficzne

Projektowanie graficzne – studia podyplomowe

Celem studiów jest nauczenie słuchacza wszystkich etapów kreacji komunikacji wizualnej począwszy od briefingu, ustalenia założeń projektowych, a na własnej realizacji projektu kończąc. Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na świadome podejście do kreacji oraz samodzielnie podejmowanie zadań projektowych.

Studia łączą fachową wiedzę projektową z informacjami na temat estetyki, sztuki, ale też percepcji informacji wizualnej z wykorzystania mediów cyfrowych w procesie kreacji.

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (minimum licencjat) specjalizujących się w grafice użytkowej, zainteresowanych projektowaniem graficznym i szeroko pojętą sztuką reklamy. Kandydaci to osoby działające w promocji, marketingu, public relations, wydawnictwach, agencjach reklamowych, mediach, instytucjach powiązanych z mediami, architekturze, wzornictwie oraz telewizji.

Zasady rekrutacji: https://gdansk.pja.edu.pl/pl/grafika

Rekrutacja 2023/2024 na PJATK Gdańsk

Rekrutacja rozpocznie się z początkiem maja i potrwa do końca września lub do wyczerpania miejsc. Prowadzimy rekrutację na studia I stopnia oraz studia podyplomowe.

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):

 • Wydział Informatyki: kierunek Informatyka
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów: kierunek Grafika

Studia podyplomowe:

 • Projektowanie Graficzne

Rekrutacja

Kontakt

KONTAKT DO REKRUTACJI – PJATK GDAŃSK

Dziekanat:

ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk

Telefon:
(+48 58) 683-59-87
(+48 58) 683-59-75
(+48) 512-361-461

e-mail: gdansk@pja.edu.pl

Godziny:

 • poniedziałek 10:00-15:00
 • wtorek 10:00-15:00
 • środa 13:00-18:00
 • czwartek 10:00-15:00
 • piątek 10:00-15:00
 • sobota 10:00-14:00
Szczegółowy kontakt