СОПОТСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ НАУК ФІНАНСУЄМО КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ!

„Jak? Po polsku!” to druga edycja intensywnego, półtoramiesięcznego kursu języka polskiego skierowanego do osób z Ukrainy, które pragną swobodnie komunikować się po polsku w formie pisemnej i ustnej (poziom A1 z elementami A2).

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych nauki, odbywa się zawsze w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, przy ul. Rzemieślniczej 5 w Sopocie. Start: 2 czerwca, zakończenie: 27 lipca. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki, godz. 09:00 – 12:15.

Każdemu uczestnikowi zapewniamy własny zeszyt ćwiczeń, a na czas trwania kursu wypożyczamy również podręcznik. Uczestnicy spotykają się w max. 15-osobowych grupach, pod okiem dwóch wykwalifikowanych lektorów. Jedną z prowadzących jest Anna Myszograj – polonistka, logopedka, lektorka języka polskiego jako obcego; na co dzień związana z Sopocką Akademią Nauk Stosowanych, mająca również uprawnienia egzaminatora na egzaminach certyfikowanych.

Kurs jest finansowany przez Sopocką Akademię Nauk Stosowanych i Fundację Edukacja Praktyka Rozwój. Kierujemy go wyłącznie do osób z Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju przez obecną sytuację polityczną. Sponsoring obejmuje 80 proc. regularnej ceny kursu (1750 pln/osobę), a więc do zapłaty zostaje jedynie 350 pln.

Partnerem inicjatywy jest Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń – prosimy kontaktować się z nami e-mailowo: kandydat@ssw-sopot.pl. Dokumenty jakie należy złożyć osobiście do Biura Promocji i Rekrutacji do końca maja. Do pobrania z: https://www.ssw-sopot.pl/2-edycja-kurs-polskiego-ukraina/

Kandydatów prosimy o przygotowanie paszportu z pieczątką straży granicznej do weryfikacji statusu Uchodźcy. Płatność za kurs powinna zostać dokonana po potwierdzeniu wpisania na listę na kurs. W przypadku większej ilości chętnych – otworzymy listę rezerwową na kolejną edycję.

„Jak? Po polsku!” – це вже вдруге в Сопотскій Академії Прикладних Наук – курс інтенсивної, півторамісячної програми, скерованої і підготовленої для осіб з України, котрі прагнуть вільно розмовляти польською мовою а також хочуть вміти комунікувати і в писемній формі (рівень А1 з елементами А2).

Курс складається з 60 лекційних годин, заняття проводяться завжди в Сопотській Академії Прикладних Наук, на вулиці Rzemieślniczej 5 в місті Сопоті. Початок 2 червня, закінчення курсу 26 липня. Заняття відбуваються по вівторках та четвергах в годинах 09:00- 12:15.

Кожного учня забезпечуємо власним зошитом для виконання завдань, а протягом навчання на курсі  даємо в користування також підручники. Заняття проводяться в невеликих групах (максимум 15 осіб), під наглядом двух висококваліфікованих лекторів. Одним з викладачів є Anna Myszograj – польський філолог, логопед, викладачка польської мови для іноземців, яка тісно повязана з Сопотською академією Прикладних Наук і має також кваліфікацію екзаменатора на ЕКЗАМЕНАХ СЕРТИФІКАЦІЙНИХ.

Курс є фінансованим через Сопотську Академію Прикладних Наук та фундацію Edukacja Praktyka Rozwój. Створений виключно для осіб з України, які були змушені залишити свою Країну через тяжку ситуацію політичну. Фінансування становить 80 відсотків від загальної вартості курсу (1750 польських злотих з особи), а тому до оплати лишається тільки 350 злотих!

Партнером цієї ініціативи є Генеральне Консульство України в Гданьску.

Зарахування на курс проводиться в черговому порядку поступення заяв – просимо контактуватиз нами  e-mailowo: kandydat@ssw-sopot.pl.  

Та заповнити анкету та умови

1 екземпляр Анкети .

2 екземпляри Умови.

У випадку більшої кількості бажаючих – зробимо резервний склад на наступний термін.