Uniwersytet Morski w Gdyni

O uczelni

Idź do uczelni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni kształci przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Co ważne, oferta edukacyjna UMG odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy.

Wyjątkowość oraz konkurencyjność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni stanowią specjalności zarówno morskie, jak i lądowe. Swoją bogatą ofertą edukacyjną UMG odpowiada na aktualne zapotrzebowanie wymagającego rynku pracy.

Uniwersytet kształci przyszłych oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW.

UMG tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny,  Nawigacyjny, Zarządzania i Nauk o Jakości oraz Instytut Morski, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność badawczą, naukową
i dydaktyczną.

Uniwersytet Morski w Gdyni oferuje kształcenie na 9 kierunkach studiów: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Eksploatacja i Diagnostyka Systemów Technicznych, Nawigacja, Transport, Zarządzanie, Nauki o Jakości.

Uniwersytet Morski w Gdyni jest także armatorem trzech statków: sławnego na całym świecie żaglowca „Dar Młodzieży”, nowoczesnego statku badawczo-szkoleniowego „Horyzont II” oraz statku badawczego „IMOR”, który jest pierwszą polską jednostką przystosowaną do badań strefy przybrzeżnej i płytkich wód zalewowych.

Kierunki studiów

Wydział nawigacyjny

O Wydziale

Ponad stuletnia tradycja kształcenia kadr oficerskich marynarki handlowej oraz fachowców w zakresie obsługi transportu lądowego i morskiego to największy atut Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Studiując na kierunku Nawigacja posiądziesz wiedzę i zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy w shippingu u armatorów z całego świata. Nasza wykwalifikowana kadra naukowa, nowoczesna baza dydaktyczna oraz programy kształcenia spełniające rygorystyczne wymagania międzynarodowych standardów, gwarantują, że uzyskany dyplom ukończenia studiów wraz z wymaganą praktyką morską będzie przepustką do uzyskania dyplomu oficera wachtowego – międzynarodowego dokumentu uznawanego w całym morskim świecie.

Czytaj więcej o wydziale

Po ukończeniu studiów na kierunku Transport zostaniesz specjalistą z zakresu zarządzania procesami transportowymi. Będziesz perfekcyjnie przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji i projektowania systemów sterowania ruchem. Nieobce będą Ci zagadnienia spedycji i logistyki. Będziesz dobrze przygotowany do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi
w przedsiębiorstwie transportowym. Nowoczesna, kładąca nacisk na aspekty praktyczne, formuła kształcenia umożliwi Ci znalezienie zatrudnienia zarówno w międzynarodowych konsorcjach, dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych, często rodzinnych biznesach.

Na Wydziale Nawigacyjnym stwarzamy studentom świetne warunki do rozwijania własnych zainteresowań naukowych poprzez umożliwienie korzystania z pełnej oferty naukowo-dydaktycznej uczelni, bogatej bazy laboratoryjno-symulatorowej oraz statków szkolnych „Dar Młodzieży” i „Horyzont II”. Twoją samodzielność i twórcze myślenie pobudzać będą studenckie koła naukowe, projekty naukowo-badawcze oraz organizacje studenckie.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Kierunek: Nawigacja

Specjalność:

 • Transport Morski (SS, SN)

Kierunek: Transport 

Specjalności:

 • Transport i Logistyka (SS, SN)
 • Eksploatacja Systemów Transportowych (SS, SN)
Studia II stopnia

Kierunek: Nawigacja

Specjalności:

 • Technologie Offshorowe (SS, SN)
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim (SS, SN)
 • Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną (SS)
 • Eksploatacja Zbiornikowców (SS)
 • Morskie Systemy Informacyjne (SS)
 • Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne (SS)

Kierunek: Transport

 Specjalności:

 • Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne (SS, SN)
 • Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu Śródlądowego (SS, SN)
 • Logistyka w Sektorze Offshore (SS, SN)
 • Eksploatacja Systemów Transportowych i Logistycznych (SS, SN)
Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej NOWOŚĆ!
 • Systemy Informacji Przestrzennej w Nawigacji Morskiej
 • Modern Ship Management

Rekrutacja

Wydział Mechaniczny

O Wydziale

Na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni kształcimy kadry zarówno do pracy na morzu, jak i na lądzie. Nasi absolwenci posiadają unikalną wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania, eksploatacji oraz diagnostyki technicznej maszyn i urządzeń okrętowych, przez co są chętnie zatrudniani przez armatorów statków handlowych oraz innych pracodawców związanych z gospodarką morską.

Czytaj więcej o wydziale

Analizy rynkowe prowadzone przez specjalistów z firm crewingowych wskazują, że studiowanie na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni daje prawdziwą gwarancję zatrudnienia w branży morskiej. O polskich mechaników, szczególnie absolwentów Wydziału, zawzięcie rywalizują najwięksi armatorzy. Niemalże wszyscy studenci od razu po skończeniu studiów znajdują zatrudnienie. Dotyczy to również absolwentów specjalności „lądowych”. Aby jak najlepiej przygotować naszych studentów do konkurowania na rynku pracy współpracujemy z pracodawcami z branży morskiej i lądowej w celu dopasowania sylwetki absolwenta do ich wymagań. Praktyczne umiejętności studenci zdobywają w nowoczesnych laboratoriach i symulatorach oraz na praktykach morskich i lądowych realizowanych między innymi na statkach szkolnych, statkach armatorów z całego świata czy też w zaprzyjaźnionych firmach. Wydział Mechaniczny stwarza bardzo przyjazne warunki do studiowania, przyjmując jako podstawową zasadę – najważniejszy jest student.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych – specjalność morska (SS – 8 semestrów, SN – 8 semestrów);
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych – specjalność lądowa (SS,SN – 7 semestrów);
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji – specjalność lądowa (SS,SN – 7 semestrów);
 • Inżynieria Produkcji – specjalność lądowa (SS,SN – 7 semestrów)

Kierunek: Eksploatacja i Diagnostyka Systemów Technicznych – NOWOŚĆ!

Specjalności:

 • Diagnostyka Urządzeń Technicznych (SS,SN – 7 semestrów);
 • Zarządzanie Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych (SS,SN – 7 semestrów)
Studia II stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych – specjalność lądowa (SS,SN – 3 semestry);
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji – specjalność lądowa (SS,SN – 3 semestry

Kierunek: Morska Energetyka Wiatrowa – Nowość

Specjalności:

 • Obszary edukacji związane z fazą rozwoju projektów (ścieżka menadżerska; SS,SN – 3 semestry),
 • Obszary edukacji związane z montażem wież elektrowni wiatrowych (moduł przedmiotów nautycznych; SS,SN – 3 semestry),
 • Obszary edukacji związane z uruchomieniem elektrowni i przesyłem energii elektrycznej (ścieżka integracji cyfrowej; SS,SN – 3 semestry),
 • Obszary edukacji związane z fazą eksploatacji i obsługi morskich elektrowni wiatrowych (moduł przedmiotów eksploatacyjnych; SS,SN ­ – 3 semestry)

Rekrutacja

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

O Wydziale

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości to nowoczesna i efektywnie zarządzana jednostka, kształcąca od ponad 50 lat na wysokim poziomie teoretycznym i praktycznym.

Oferta edukacyjna Wydziału, opracowywana przy udziale Rady Partnerów, jest stale dostosowywana do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy, co gwarantuje osiągnięcie przez absolwentów kompetencji adekwatnych do oczekiwań pracodawców. Prowadzimy studia I stopnia (licencjackie na kierunku Zarządzanie i inżynierskie na kierunku Nauki o jakości) oraz || stopnia (magisterskie) na obu kierunkach.

Czytaj więcej o wydziale

Cechą charakterystyczną kierunków prowadzonych na Wydziale jest szeroka gama wykładanych przedmiotów. Oprócz przedmiotów podstawowych z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości są to również kursy
z obszarów nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych, wśród nich m.in. takie, jak: chemia, mikrobiologia, fizyka, towaroznawstwo, socjologia, prawo, filozofia czy kompetencje ,,miękkie”.

Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach i praktykach w ramach programu Erasmus +, a także uzyskiwania różnych certyfikatów i uprawnień zawodowych. Mają także możliwość rozwijania swoich pasji oraz zdobywania nowych doświadczeń w wielu organizacjach studenckich, sekcjach sportowych oraz w kołach naukowych funkcjonujących na Wydziale. Organizują konferencje naukowe o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, a także spotkania z przedstawicielami biznesu i ludźmi sukcesu.

Absolwentom, chcącym nadal podnosić swoje kwalifikacje, oferujemy studia podyplomowe, realizowane w cyklu dwusemestralnym. Zapraszamy na oferowane w tej formule studia: Logistyka i Transport Międzynarodowy, Usługi Żywieniowe i Dietetyka oraz Zarządzanie Projektami.

Renoma, bogata oferta edukacyjna oraz doskonale przygotowana kadra – to nie wszystko, co mamy do zaproponowania kandydatom na studia. Zapewniamy również warunki do nauki i rozwijania zainteresowań. Oferujemy przestronne sale wykładowe, dobrze wyposażone laboratoria, nowoczesną bibliotekę, basen, a także wciąż rozbudowywany kampus.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie

Specjalności:

 • Ekonomia Menedżerska (SS, SN)
 • Informatyka Gospodarcza (SS, SN)
 • Systemy Transportowe i Logistyczne (SS, SN)
 • Turystyka i Hotelarstwo (SS, SN)

Kierunek: Nauki o jakości

Specjalności:

 • Menedżer Produktu (SS, SN)
 • Zarządzanie Jakością Towarów (SS, SN)
 • Usługi Żywieniowe i Dietetyka (SS, SN
Studia II stopnia

Kierunek: Zarządzanie

Specjalności:

 • Biznes Elektroniczny (SS, SN)
 • Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej (SS, SN)
 • Zarządzanie Finansami (SS, SN)
 • Zarządzanie Organizacjami (SS, SN)

Kierunek: Nauki o jakości

Specjalności:

 • Menedżer Systemów Zarządzania (SS, SN)
 • Menedżer Usług Dietetycznych (SS, SN)
 • Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami (SS, SN)
Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Logistyka i Transport Międzynarodowy
 • Usługi Żywieniowe i Dietetyka
 • Zarządzanie Projektami

Rekrutacja

Wydział Elektryczny

O Wydziale

Wydział Elektryczny kształci wysokiej klasy specjalistów w zakresie elektroniki
i telekomunikacji, elektrotechniki oraz informatyki. Absolwenci Wydziału Elektrycznego są przygotowani do pracy zarówno na statkach morskich jak i w przedsiębiorstwach lądowych. Obecnie prowadzone są na Wydziale studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na trzech kierunkach. Absolwenci Wydziału Elektrycznego mogą uzyskać, oprócz dyplomu ukończenia studiów, dyplom morski oficera elektroautomatyka okrętowego lub świadectwo radioelektronika, uprawniające do objęcia stanowiska oficera marynarki handlowej. W trosce o wysoki poziom zajęć praktycznych, Wydział Elektryczny systematycznie modernizuje bazę laboratoryjną. Ze środków Unii Europejskiej uruchomiono kilkanaście nowych laboratoriów dydaktycznych i wyposażono je w sprzęt najwyższej klasy światowej. Dopełnieniem kształcenia praktycznego są praktyki realizowane na statkach morskich lub w przedsiębiorstwach lądowych.

Czytaj więcej o wydziale

Polska Komisja Akredytacyjna w swoim raporcie wysoko oceniła kompetencje kadry dydaktycznej oraz bazę laboratoryjną Wydziału Elektrycznego, a także podkreśliła szeroką współpracę Wydziału Elektrycznego z przedsiębiorcami. Absolwenci Wydziału Elektrycznego są cenionymi specjalistami, znajdującymi bez trudu zatrudnienie zarówno na morzu, jak i na lądzie. Pracodawcy wysoko oceniają zarówno kompetencje merytoryczne, jak i społeczne tych absolwentów. Wielu absolwentów Wydziału Elektrycznego tworzy także własne przedsiębiorstwa pracujące na potrzeby gospodarki morskiej. Studia na Wydziale Elektrycznym dają przepustkę do kariery zawodowej i szeroko otwierają krajowy i międzynarodowy rynek pracy przed naszymi absolwentami.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Kierunek: Elektrotechnika

 Specjalności:

 • Elektroautomatyka Okrętowa – specjalność morska (SS, SN)
 • Komputerowe Systemy Sterowania – specjalność lądowa (SS, SN)

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Specjalności:

 • Elektronika Morska – specjalność morska (SS, SN)
 • Systemy i Sieci Teleinformatyczne – specjalność lądowa (SS, SN)

Kierunek: Informatyka

Specjalności:

 • Aplikacje Internetu Rzeczy – specjalność lądowa (SS)
 • Aplikacje Internetowe i Mobilne – specjalność lądowa (SS)
Studia II stopnia

Kierunek: Elektrotechnika

Specjalności:

 • Elektroautomatyka – specjalność lądowa (SS, SN)
 • Komputerowe Systemy Sterowania – specjalność lądowa (SS, SN)

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Specjalności:

 • Elektronika Morska – specjalność lądowa (SN)
 • Systemy i Sieci Teleinformatyczne – specjalność lądowa (SN)
 • Administracja i Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych – specjalność lądowa (SS)
 • Systemy Elektroniczne – specjalność lądowa (SS)
 • Elektronika i Automatyka Morska – specjalność morska (SS)

Rekrutacja

Rekrutacja

Film Promocyjny

Kontakt

Szczegółowy kontakt

Uniwersytet Morski w Gdyni

Morska 81-87
81-225 Gdynia

Al. Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia

Długi Targ 41/42
80-831 Gdańsk