Collegium Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
z wielką dumą informujemy, że z dniem 1 marca 2023 r. w strukturach Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie utworzono Collegium Studiów Podyplomowych.
Misją Collegium Studiów Podyplomowych, dalej zwanego CSP, jest stworzenie odpowiednich warunków do nabywania wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, niezbędnych w procesie rozwoju osobistego i zawodowego słuchaczy. Kierunki studiów podyplomowych znajdujące się w ofercie CSP, uwzględniają potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturowego, co jest zgodne ze Strategią Rozwoju Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Ponadto dzięki podejmowaniu działań z zakresu planowania, realizacji i ewaluacji szerokiego wachlarza zadań związanych z kształceniem ustawicznym, CSP dopasowuje ofertę kształcenia nie tylko do potrzeb samych słuchaczy, ale również do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Kładąc silny nacisk na standard jakości kształcenia, nowoczesność oferty, ale i praktyczny wymiar procesu dydaktycznego.
Już od bieżącej rekrutacji [na semestr zimowy] w ofercie CSP pojawi się, aż 16 nowych kierunków studiów podyplomowych.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całością oferty na stronie https://bit.ly/3SBSyuM i do rekrutacji na studia.
Zapisy na studia rozpoczną się już od 15 marca 2023 r. i potrwają do 31 października 2023 r. lub do wyczerpania miejsc!