Sukces Uczelni Vistula!

Co piąty student zagraniczny w Warszawie studiuje w Akademii Finansów i Biznesu Vistula – tak wynika z raportu przygotowanego w ramach projektu Study in Poland realizowanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. W sumie w murach naszej uczelni kształci się 4900 młodych ludzi z całego świata – najwięcej w Polsce. Drugie miejsce zajmuje państwowy Uniwersytet Jagielloński, gdzie studiuje 3200 obcokrajowców. To wielki sukces Uczelni Vistula. Nasza oferta przyciąga studentów z ponad 100 krajów świata.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula od lat jest liderem w umiędzynarodowieniu. To odpowiedź na potrzeby studentów a także jeden z ważnych warunków rozwoju uczelni.

Szkoła oferuje bogaty wachlarz studiów w języku angielskim, również online, choć część zagranicznych studentów decyduje się na naukę w języku polskim. Dla kandydatów z krajów nam bliższych, Ukrainy czy Białorusi, organizujemy kursy języka polskiego. Promujemy w ten sposób język polski i polską naukę. – Umiędzynarodowienie jest flagowym elementem naszego wizerunku, o który dbamy od lat – mówi dr hab. Wawrzyniec Konarski, profesor i rektor Uczelni Vistula. – Nasi studenci są równolegle ambasadorami swoich krajów oraz ambasadorami naszej uczelni, także po ukończeniu studiów. W ten sposób budujemy reputację Vistuli w krajach pochodzenia studentów.

W murach naszej uczelni kształcą się młodzi ludzie z ponad 100 krajów. Najwięcej studiuje Ukraińców i Białorusinów, ale są też obywatele m.in. Uzbekistanu, Kazachstanu, Azerbejdżanu i Indii, Etiopii, Nigerii, Zimbabwe i Maroko.

Międzynarodowa atmosfera, różnorodność i wielokulturowość to wielki potencjał Vistuli. Żyjemy dziś przecież w globalnej wiosce. Przyjaźń, współpraca, solidarność, wzajemna pomoc – tego właśnie potrzeba współczesnemu światu. – Uczymy się wzajemnej otwartości na profil kulturowy reprezentowany – na każdym poziomie – przez członkinie i członków naszej społeczności. Umacnia to nasze wzajemne relacje – podkreśla profesor Konarski.

Zagraniczni studenci wnoszą swoją energię nie tylko do uczelni. Z ich różnorodnych umiejętności i kwalifikacji czerpie lokalna społeczność i cała Warszawa.

Materiały prasowe Uczelni Vistula

Więcej: vistula.edu.pl