V Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa

V Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa zatytułowany “Kultura wojny – narracje i fakty” odbędzie się w grudniu 2023 r. w Toruniu. Celem wszystkich dotychczasowych edycji było prowadzenie dyskusji skupionej wokół szeroko rozumianego bezpieczeństwa i problemów towarzyszących jego naruszeniu, zachowaniu oraz przewidywaniu jego dalszego budowania i reorganizacji. I Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa odbył się w 2016 r., a ogromne zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa i udział w kolejnych kongresach przedstawicieli znaczących ośrodków naukowych oraz władz państwowych i samorządowych, a także środowisk praktyków, wzmocniły przekonanie organizatorów o potrzebie kontynuowania tego przedsięwzięcia, będącego wydarzeniem zarówno o charakterze naukowym, jak i towarzyskim. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, podjęto decyzję o kontynuowaniu Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa również w tym roku w Toruniu.

Obecnie bezpieczeństwo wymaga przyglądania mu się z różnych perspektyw, także wojennej.  Stąd też zaproponowany temat przewodni tegorocznej edycji – „Kultura wojny – narracje i fakty”. W zamyśle chcemy zaproponować platformę dyskusji obejmującą zarówno tematy związane z bezpieczeństwem w obliczu wojny, jak i tematy związane z wojną w ogóle, również w kontekście wojny na Ukrainie. Temat przewodni nawiązuje do kultury wojny. Według Andrzeja LEDERA „Kultura wojny” składa się z obrazów. Obrazy mają wielką moc przenikania przez myślowe obrony, przez różne zdania płynące z neocortex”. Proponowane w tytule „narracje” w założeniu mogą obejmować tematykę związaną z komunikowaniem o wojnie, brakiem bezpieczeństwa i potrzebą jego odbudowy lub reorganizacji. „Fakty” – to opisy działania, interpretacje zdarzeń, przyjmowane strategie, ale także perspektywy dalszego rozwoju wydarzeń. To również interpretacje problemów związanych z wojną i pokojem w dobie społeczeństwa informacyjnego, gdzie światy mediów i polityki funkcjonują w swoistej symbiozie (interpretatorzy wojny – nowe gwiazdy medialne).