Uczniowie wrócą do szkół? GIS opracowuje wytyczne

Uczniowie w związku z koronawirusem COVID-19 rok szkolny 2019/2020 kończyli zdalnie. W taki sam sposób odbywały się między innymi zakończenia roku. Maturzyści musieli w domach przygotować się do egzaminu maturalnego.

Jaka sytuacja będzie od września 2020? Czy uczniowie wrócą do szkół? Jak przygotować się do matury będą mogły kolejne roczniki młodych ludzi?

GIS opracowuje wytyczne powrotu do szkół

Według nieoficjalnych informacji Główny Inspektor Sanitarny oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowują szczegółowe zasady powrotu uczniów do szkół we wrześniu. Według Jana Bondara RZecznika GIS, gdyby rok szkolny zaczynał się dziś, nie byłoby przeciwwskazań do powrotu uczniów do szkół. Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostał jeszcze ponad miesiąc. Jak zaznacza, na jesieni zwiększy się również zachorowalność na grypę. W tym momencie bardzo trudno przewidzieć jest jak sytuacja będzie się rozwijać. Natomiast w tym momencie przygotowywane są procedury umożliwiające powrót uczniów w każdym wieku do szkół.

Jakie będą wytyczne dotyczące powrotu do szkół?

Według nieoficjalnych informacji uczniowie powinni wrócić do szkół 1 września. Wśród najważniejszych zasad wymienia się:
-brak konieczności noszenia maseczek w klasach podczas zajęć
-konieczność noszenia maseczek podczas zgromadzeń (np. apele)
-brak obowiązkowego pomiaru temperatury przy wejściu do szkoły

Przygotowywane wytyczne mają za zadanie zapewnić możliwie bezpieczny powrót uczniów do szkół, ale także pracowników i nauczycieli. Bezpieczeństwo jest najważniejszym czynnikiem warunkującym stanowienie odpowiednich przepisów i wytycznych.

Dodatkowe wytyczne GIS i Dyrektorów

Wśród nieoficjalnych informacji wymienia się między innymi konieczność współpracy dyrektorów szkół z PSSE. Niezwłocznie po wykryciu zakażenia u któregokolwiek z uczniów rodzice powinni odebrać uczniów ze szkół. Dyrektor oraz PSSE będą na bieżąco decydować i podejmować decyzje dotyczące postępowania w tej sprawie. Bezpieczeństwo osób przebywających w szkołach jest najważniejsze i GIS w tym momencie się na tym koncentruje.

Kiedy oficjalne wytyczne i decyzje?

Oficjalna decyzja w sprawie powrotu uczniów do szkół zapadnie prawdopodobnie w połowie sierpnia. Będzie ona bezpośrednio zależna od sytuacji epidemicznej w kraju, a także w konkretnych regionach Polski. W tym momencie nie ma przeciwwskazań do tego, aby uczniowie wrócili do szkół. Opracowywane są rozwiązania na każdą możliwość.

Co z powrotem na Uczelnie Wyższe?

Na ten moment nie ma również decyzji co z powrotem studentów na uczelnie. Obrony prac dyplomowych na uczelniach odbywają się zarówno w formie stacjonarnej jak i online. Również przebieg sesji wrześniowej zapowiadany jest przez uczelnie zarówno w jednej jak i drugiej formie. Prawdopodobnie decyzje związane z powrotem studentów na Uczelnie również zapadną pod koniec wakacji.

Jeżeli nadal martwisz się czy będziesz chodzić na studia stacjonarnie pomożemy zdjąć Ci jeden problem z głowy. Możesz już teraz sprawdzić progi punktowe na studia i oszacować swoje szanse na dostanie się na studia. Sprawdź w przygotowanym dla Ciebie kalkulatorze progów punktowych.