Zdobądź wiedzę w ramach Akademii Wiedzy o Zdrowiu

Trwa ogólnopolski projekt edukacyjny Akademia Wiedzy o Zdrowiu. To już druga edycja projektu.

Celem projektu „Akademia Wiedzy o Zdrowiu” jest propagowanie wśród młodzieży prozdrowotnych nawyków związanych ze stylem życia oraz wiedzy o zdrowiu z uwzględnieniem takich dziedzin jak:  dietetyka, chemia, chemia kosmetyczna, chemia żywności, kosmetologia, aktywność ruchowa, rozwój osobisty.

Zapraszamy do udziału w zajęciach w formie warsztatów, laboratoriów, pracowni.

Zajęcia prowadzone są w formie online i stacjonarnie [w zależności od sytuacji epidemicznej] przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia oraz Partnerów Uczelni. Udział w projekcie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.

Czas trwania – warsztaty, laboratoria, pracownie

Program Akademii  podzielony został na trzy części: warsztaty, laboratoria, specjalistyczne pracownie.

warsztaty online w obszarach tematycznych [ dietetyka, chemia -„chemia w naszym życiu”,  rozwój osobisty], czas trwania: 45 min

zajęcia w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie w formie stacjonarnej w obszarach tematycznych: kosmetologia, chemia kosmetyczna, chemia żywności, [ograniczona liczba osób, maksymalnie do 16 osób, uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych uzależniona jest od sytuacji epidemicznej] – czas trwania: 60 – 90 min

Uczestnicy projektu mają szansę otrzymać imienne certyfikaty oraz wziąć udział w quizach, wyzwaniach, konkursach,  z nagrodami ufundowanymi przez Partnerów Projektu.Certyfikaty wydawane są przy uczestnictwie w min. 5 warsztatach Akademii Wiedzy o Zdrowiu.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich z całej Polski.

W ramach Akademii Wiedzy o Zdrowiu niektóre Szkoły  będą mogły przystąpić do programu „Zdrowa Szkoła” po spełnieniu określonych warunków oraz wziąć udział w warsztatach edukacyjnych w formie stacjonarnej na „ zamówienie” w swojej Szkole lub w siedzibie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Projekt trwa do 30 kwietnia 2022 r.

Organizatorem projektu jest Wyższa Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Więcej informacji o projekcie:

https://wsiiz.pl/akademia-wiedzy-o-zdrowiu