NOWE CELE I WYZWANIA – CZAS NA PIELĘGNIARSTWO

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia, która nieustannie wyznacza sobie nowe cele
i skrupulatnie dąży do ich realizacji. Jako organizacja nastawiona na rozwój cyklicznie dołącza do oferty studiów nowe kierunki kształcenia. Wybór dalszej ścieżki rozwoju uczelni poparty jest zawsze szczegółową analizą rynku, a także konsultacjami z ekspertami – przedstawicielami Rady Pracodawców Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, którzy jako liderzy w swojej branży, a także potencjalni pracodawcy naszych studentów, najlepiej znają aktualne zapotrzebowania rynku pracy. W tym roku do oferty kształcenia Uczelni wprowadzony został nowy kierunek studiów I stopnia – pielęgniarstwo. Rozpoczęcie kształcenia na tak prestiżowym, a zarazem wymagającym kierunku studiów to dla Uczelni spore wyzwanie, a jednocześnie satysfakcja z możliwości kształcenia przyszłej kadry medycznej. Decyzja o uruchomieniu rekrutacji podjęta została w oparciu o zauważalne od dawna zapotrzebowanie na pracowników służby zdrowia. Ukończenie studiów na tym kierunku zapewni przyszłym absolwentom uzyskanie stabilnego i perspektywicznego zawodu.  Wieloletnie doświadczenie Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku w kształceniu specjalistów z zakresu nauk o zdrowiu pozwoliło nam na nawiązanie wielu intratnych współpracy, dzięki czemu studenci kierunku pielęgniarstwo będą mieli możliwość zdobywania wiedzy od najlepszych specjalistów w tej dziedzinie oraz realizacji praktyk zawodowych w renomowanych placówkach medycznych. Wprowadzenie do oferty studiów kierunku z obszaru nauk medycznych, wiązało się z koniecznością znaczących zmian w infrastrukturze i wyposażeniu budynku Uczelni. Do użytku oddane zostały nowe, profesjonalnie wyposażone pracownie specjalistyczne, które powstały na potrzeby kształcenia studentów tego kierunku. Poza rozwojem oferty studiów I stopnia, uczelnia regularnie wzbogaca swoja ofertę o nowe propozycje kierunków studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, a także rozwija obecne kierunki o nowe ścieżki kształcenia na poziomie studiów II stopnia.

WARTOŚCI I MISJA WSZ

Od początku swojego istnienia Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku opiera swoją działalność na wysokim poziomie odpowiedzialności społecznej. Po zmianie profilu działalności uczelni na obszar wyłącznie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, działania te jeszcze intensywniej zyskały na sile. WSZ w Gdańsku, to miejsce popularyzowania profilaktyki ochrony zdrowia nie tylko wśród studentów, ale także współpracowników, interesariuszy zewnętrznych oraz społeczności lokalnej. Przykładem tego są liczne eventy organizowane na terenie uczelni, które na stałe wpisały się w kalendarz ważnych wydarzeń uczelni. Wśród nich wymienić można cykliczną konferencję Jesienne oraz Wiosenne Spotkania ze Zdrowiem, a także obchody Światowego Dnia Zdrowia. Podczas tych wydarzeń organizowane są działania mające na celu zachęcić uczestników do zwrócenia większej uwagi na aspekt zdrowia. Zachętą do dbania o nie są m.in. bezpłatne badania oraz konsultacje z ekspertami  dla uczestników wydarzeń. Odwiedzający mają możliwość skorzystania z badań słuchu, poziomu glukozy, ciśnienia czy analizy składu masy ciała oraz skonsultowania swoich problemów ze specjalistami z zakresu endokrynologii, dermatologii, fizjoterapii, trychologii, kosmetologii czy dietetyki. Wymienione eventy były także okazją do spotkania z przedstawicielami firm z branży zdrowia, które pozostają w stałej współpracy z uczelnią.  Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dba o to, aby Studenci już na etapie studiów rozwijali swoją wiedzę i czerpali inspirację od najlepszych ekspertów. Dlatego od kilka lat organizuje  konferencje naukowe, które stanowią przestrzeń do wymiany doświadczeń, poznania nowych trendów, a także pozyskania wiedzy w inny sposób niż podczas tradycyjnych wykładów. W tym roku zaplonowane zostały dwa wydarzenia z tego cyklu – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Spotkanie z fizjoterapią ortopedyczną” oraz III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trychologia Holistyczna”.  Uczelnia również chętnie angażuje się w wydarzenia zewnętrzne. Regularnie uczestniczymy w wydarzeniach mających na celu promocje zdrowia w tym m.in. Piknik Onkologiczny, Sopockie Dni Solanki, Akcja Charytatywna Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rzecz mam dzieci chorych onkologicznie, podczas których studenci wykonywali bezpłatne zabiegi i udzielali porad uczestnikom wydarzeń. Każdego roku organizujemy również akcje charytatywne, których celem jest wsparcie potrzebujących. Podczas swojej działalności uczelni udało się wesprzeć m.in. domy dziecka, oddziały onkologiczne szpitali, karetki, domy pomocy społecznej, hospicja, schroniska dla zwierząt. Regularnie wspieramy również Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wszelkie inne organizacje, które zgłoszą się do nas z prośbą o wsparcie. Wszystkie wymienione działania to przykład, że podstawową wartością na jakiej uczelnia opiera swoje działania jest chęć niesienia pomocy innym i troska o zdrowie, co stanowi fundament w zawodach takich jak pielęgniarska, pielęgniarz, kosmetolog, fizjoterapeuta, dietetyk czy specjalista ds. zdrowia publicznego.  

REKRUTACJA… NA OKRĄGŁO!

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzona jest dwa razy w roku – na semestr zimowy w okresie od 15 marca do 30 września oraz semestr leni od 15 listopada do 15 lutego.  Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów na kierunkach ściśle związanych z naukami o zdrowiu zachęcamy do rejestracji online na portalu internetowym dostępnym przez stronę uczelni: www.wsz.pl, a następnie zapraszamy do osobistego złożenia  wymaganych dokumentów w biurze ds. promocji i rekrutacji, bądź dostarczenia ich za pomocą poczty tradycyjnej.

MATURZYSTO,  POZNAJ NAS JUŻ TERAZ!

Każdego roku realizowany jest projekt w ramach, którego odbywają się bezpłatne zajęcia dla uczniów szkół średnich. Przyszli studenci mają możliwość uczestniczenia  w wykładach i warsztatach o tematyce profilaktyki prozdrowotnej, promocji zdrowia i aktywnego stylu życia, które są doskonałą okazją do zgłębienia wiedzy, a także rozwinięcia zainteresowań. To również doskonała okazja do zapoznania się z akademickim stylem przekazywania wiedzy, a dla niektórych również poznania przyszłych wykładowców.

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA W GDAŃSKU – TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to niezwykłe połączenie tradycji z nowoczesnością. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu ekspertów z zakresu nauk o zdrowiu stanowi solidną bazę do dalszego rozwoju.  WSZ to miejsce, w którym każdy znajdzie sposób do realizacji swoich zainteresowań. W każdym roku Uczelnia podejmuje nowe inicjatywy. Niekiedy podejmowane działania są wynikiem głosów ze strony Studentów, których opinie i zadowolenie są dla nas kluczowe. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku z pełną odpowiedzialnością może nazwać siebie liderem w zakresie jakości kształcenia  na mapie trójmiejskich i pomorskich szkół wyższych. Bogate doświadczenie, profesjonalne i stale modernizowane pracownie  wyposażone w specjalistyczny sprzęt oraz wybitna kadra lekarzy, praktyków, specjalistów i ekspertów to atuty, które sprawiają, że uczelnia jest w tej dziedzinie bezkonkurencyjna.