Rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe w GUMed

Gdański Uniwersytet Medyczny rozpoczął rekrutację na dwa nowe kierunki studiów – MBA
w badaniach klinicznych oraz Innowacja na rynku technologii medycznych – projektowanie, zarządzanie i komercjalizacja.

Zajęcia rozpoczną się już w październiku 2024 r. i będą bezpłatne dla słuchaczy, ponieważ projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa przez Agencję Badań Medycznych
w ramach konkursu NR ABM/2023/6 na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych. Wartość dofinansowania to 2 944 227,50 zł.

Studia przeznaczone są dla pracowników sektora biomedycznego i absolwentów studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich posiadających minimum roczne doświadczenie zawodowe.

MBA w badaniach klinicznych to autorski kierunek Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia będą trwały 4 semestry i będą prowadzone
w trybie niestacjonarnym, z zajęciami w piątek, sobotę i niedzielę.

– Program studiów opracowany został tak, by wykształcić u uczestników umiejętność strategicznego spojrzenia na zarządzanie procesem badawczym, zarządzania kapitałem ludzkim, kierowania zespołem, umożliwiającym podejmowanie odpowiedzialnych
i strategicznych rozwiązań, niezbędnych w procesie badań klinicznych – mówi mówi prof. dr hab. Wojciech Sobiczewski, kierownik studiów  MBA w badaniach klinicznych.

Studia pozwolą uczestnikom na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania procesem tworzenia
 i przeprowadzania badań klinicznych, aspektów prawnych zarządzania zasobami ludzkimi
i danymi w badaniach klinicznych oraz utrzymania najwyższej kultury jakości, która jest niezbędnym elementem procesu zdobywania informacji w badaniach klinicznych. Warunkiem ukończenia studiów będzie przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem opiekuna wskazanego przez kierownika merytorycznego studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu dyplomowego przed komisją.

Studia Innowacja na rynku technologii medycznych – projektowanie, zarządzanie
i komercjalizacja potrwają natomiast dwa semestry. Zajęcia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym, w weekendy. – Program studiów podzielony został na 4 moduły tematyczne – zarządzanie innowacjami w opiece medycznej, nowoczesna logistyka medyczna, innowacje w diagnostyce laboratoryjnej oraz innowacje w diagnostyce obrazowej. W ramach modułów będą odbywały się zajęcia warsztatowe. Podczas warsztatów słuchacze będą mieli okazję
poznać funkcjonowanie i pracę na najnowocześniejszych sprzętach medycznych (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, wirtualne symulatory badań i systemów aplikacyjnych) – mówi dr hab. Tomasz Stefaniak, kierownik studiów. – Dodatkowo poruszane będą tematy związane z nowoczesnym zarządzaniem projektowym, wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz nowościami technologicznymi z pogranicza medycyny i innych dziedzin. Wśród wykładowców znaleźli się eksperci z dziedzin medycznych, ale także informatyki czy zarządzania. Unikalna formuła modułowa pozwala na dostosowanie części programu zajęć do własnych preferencji i szczególne pogłębienie wiedzy w kierunkach, w których studenci widzą swoją przyszłość zawodową.

Warunkiem otrzymania dyplomu będzie przygotowanie pracy warsztatowej z wykorzystaniem analizy rzeczywistych danych medycznych.

Nowe kierunki studiów podyplomowych powstały w ramach GUMEDICUM, czyli Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – To odpowiedź
na potrzeby zmieniającego się rynku usług medycznych, na którym poszukuje się obecnie nowych, satysfakcjonujących rozwiązań zarówno dla pacjentów, jak i pracowników, tworząc przyjazne miejsce leczenia i pracy – tłumaczy Katarzyna Grzejszczak, dyrektor Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania aplikacji upływa 14 sierpnia. Dodatkowe informacje
na https://gumedicum.edu.pl/