Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza na studia podyplomowe

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza na studia podyplomowe. Trwa rekrutacja na studia, które rozpoczną się w semestrze zimowym 2024/2025. Jest to idealna okazja dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowe umiejętności.

Pełna oferta na rok akademicki 2024/2025 znajduje się na stronie studiów podyplomowych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Studia podyplomowe | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (uken.krakow.pl). Przygotowano następujące kierunki:

 • Administracja samorządowa;
 • Archikultura-edukator architektoniczny;
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją;
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa;
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim;
 • E-nauczyciel;
 • Edytorstwo;
 • Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna;
 • Logopedia;
 • Marketing i kreatywna reklama;
 • Matematyka;
 • Metodyka i metodologia pracy socjalnej;
 • Nauczanie języka obcego w dobie nowych technologii i gospodarki rynkowej;
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego;
 • Organizacja i zarządzanie oświatą;
 • Projektowanie wydarzeń i zarządzanie w kulturze cyfrowej;
 • Social Media Marketing;
 • Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego;
 • Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku;
 • Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej;
 • Zarządzanie w organizacjach pozarządowych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych i poszerzenia swoich kompetencji. Na każdym etapie rekrutacji, możecie liczyć na naszą pomoc.

Biuro Rekrutacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 50 i 51
telefony 12 662 60 93
rekrutacja.podyplomowe@uken.krakow.pl