Zdrowie środowiskowe – to warto studiować!

Zdrowie środowiskowe realizowane w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest pierwszym i jedynym w Polsce takim kierunkiem studiów. Nowatorski program kształcenia oparty jest o cztery filary wiedzy: (1) nauki o środowisku, (2) nauki medyczne, (3) prawo, w tym prawo ochrony środowiska, (4) elementy zarządzania, w tym systemy zarządzania (wg ISO 9001, 14001, 45001, HACCP). Program każdego modułu ma charakter autorski. Absolwenci zdobywają wiedzę z obszaru prawa i medycyny w wymiarze godzinowym znacząco większym niż absolwenci innych kierunków nieprawniczych i niemedycznych. Są zatem lepiej przygotowani do pracy w administracji lub na styku gospodarka/administracja niż studenci kierunków pokrewnych.

Program studiów w unikatowy sposób łączy  różne obszary wiedzy, a jednocześnie zapewnia absolwentom aktualność i kompleksowość wykształcenia oraz kompetencje obejmujące obszary wpływu środowiska na zdrowie.

Potwierdzeniem oryginalności i nowatorstwa kierunku jest fakt, iż Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała studiom zdrowie środowiskowe akredytację „Studia z przyszłością” oraz certyfikat „Lider Jakości Kształcenia”. Jest to jedyny kierunek studiów posiadający taki certyfikat w północnej Polsce.

Akredytacja przez organy zewnętrzne potwierdza, iż proces edukacyjny realizowany jest według nowoczesnego i innowacyjnego programu kształcenia, dobrze odpowiadającego na potrzeby rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Potwierdza to liczba współpracujących podmiotów gospodarczych oraz ofert pracy. Dodatkowo, potwierdzają to dane z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Absolwent zdrowia środowiskowego po uzyskaniu dyplomu pozostaje bezrobotny tylko przez tydzień! To najniższy wskaźnik bezrobocia spośród wszystkich kierunków w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Łatwo jest wyobrazić sobie, jaki zawód będzie się wykonywało po ukończeniu kierunku np. lekarskiego, dietetyki czy prawa. Zdecydowanie trudniej jest podać zawód/stanowisko, o które można się ubiegać po kierunku zdrowie środowiskowe. A wiedza i kompetencje, jakie można zdobyć na naszym kierunku, dają szeroki wachlarz możliwości znalezienia pracy w takich obszarach jak: specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko, BHP, ochrony środowiska, zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, pomiarów emisji zanieczyszczeń; specjalista ds. REACH, zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP itp. Dzięki nabytym umiejętnościom można znaleźć pracę w administracji polskiej i unijnej; jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym, epidemiologią i środowiskiem; różnych obszarach działalności gospodarczej; jednostkach naukowych i badawczych oraz firmach szkoleniowych.

Dramatycznie brakuje specjalistów w zakresie oceny wpływu czynników środowiskowych na zdrowie. Zmiany klimatu i nagłośniony przez media problem smogu wyraźnie ujawniają te braki. Ponadto, sytuacja epidemiczna wywołana koronawirusem dowodzi, że to środowisko trzeba badać, bo zmiany zachodzące w mikroorganizmach prowadzą do powstania mutacji, które są/mogą być patogenne dla ludzi.

Brak specjalistów na rynku pracy to gwarancja zatrudnienia dla naszych absolwentów. Mamy szerokie kontakty z pracodawcami, znamy ich oczekiwania w stosunku do pracowników. W trakcie studiów oferujemy wizyty studyjne, praktyki i płatne staże w prestiżowych firmach, które często kończą się ofertą pracy. Oferowane naszym absolwentom zarobki oraz ścieżki rozwoju są atrakcyjne dla młodych ludzi. Dodatkowo, już na 1 roku studiów I stopnia przyznawane są stypendia naukowe w kwocie 3000 zł/rok. Studenci po II i IV roku studiów odbywają praktyki zawodowe w firmach, dzięki czemu są lepiej przygotowani do pracy.

Po skończeniu studiów będziesz bezkonkurencyjny na rynku pracy jako specjalista ds.:

 • zdrowia środowiskowego,
 • BHP,
 • epidemiologii i higieny,
 • pomiarów emisji zanieczyszczeń,
 • ocen oddziaływania na środowisko,
 • ocen ryzyka środowiskowego i zdrowotnego (risk assessment),
 • zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP),
 • zarządzania jakością (wg ISO 9001), środowiskiem (wg ISO 14001) i BHP (wg ISO 45001),
 • prawa żywnościowego,
 • kontroli jakości,
 • substancji chemicznych i ich mieszanin (REACH),
 • edukacji w zakresie zdrowia środowiskowego.

Dodatkowo, po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego oraz zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego można zostać specjalistą w ochronie zdrowia do spraw zdrowia środowiskowego.

Absolwenci kierunku będą posiadać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk przyrodniczych, nauk medycznych, prawa, metod prognostycznych oraz narzędzi zarządzania środowiskowego. Żadna Uczelnia w Polsce nie kształci absolwentów o takim profilu, co stanowi dodatkowy atut na rynku pracy.

Zapraszamy do kontaktu oraz na naszą stronę internetową i fanpage na Facebooku
i Instagramie

Kierownik kierunku

prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska

lidia.wolska@gumed.edu.pl

Created with GIMP