Uczelnia Vistula zyskała akredytację CEEMAN IQA

Doskonałe, właściwe i dynamiczne kształcenie menedżerskie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Uczelnia zyskała akredytację CEEMAN IQA

Niewiele uczelni w Polsce kształci menedżerów na najwyższym poziomie. Zaledwie 11 ma międzynarodową akredytację CEEMAN IQA, która jest przyznawana czołowym szkołom biznesu i uczelniom, które kształcą w obszarze zarządzania. W tym znakomitym gronie wyróżnionych jednostek znalazł się Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Przewodnicząca CEEMAN, prof. Danica Purg, napisała w liście gratulacyjnym, że wydział zapewnia doskonałe, właściwe i dynamiczne kształcenie menedżerskie.

Akredytacja to dobrowolne poddanie się uczelni ocenie instytucji akredytującej, która ma za zadanie stwierdzić spełnienie wysokich standardów. Jej uzyskanie jest procesem długim i skomplikowanym. Trudno ją zdobyć, ale za to łatwo stracić. Uczelnia musi stale dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji i nadążać za uwagami instytucji akredytacyjnych.

Jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych międzynarodowych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej jest CEEMAN IQA. Przyznanie jej Wydziałowi Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie to dla jednostki i całej uczelni nobilitacja – mówi dziekan, dr inż. Barbara Karlikowska. Potwierdza bowiem spełnienie najwyższych standardów dotyczących sprawnego funkcjonowania, wysokiego poziomu kształcenia i badań naukowych oraz stabilności finansowej.

Akredytacja CEEMAN IQA została przyznana Vistuli na maksymalny okres sześciu lat. Po tym czasie odbędzie się ocena, która będzie stanowić podstawę w procesie reakredytacji. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych prowadzi studia na kierunkach Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Ekonomia oraz Stosunki międzynarodowe.

 

Uczelnia Vistula w elitarnym gronie najlepszych uczelni biznesowych

W oficjalnym raporcie wieńczącym proces akredytacji podkreślono, że uczelnia ma jasną i dalekosiężną wizję swego rozwoju i misję przygotowania profesjonalnych, pewnych siebie i etycznych liderów, zdolnych do skutecznego konkurowania na międzynarodowym rynku. W ten sposób odgrywa pionierską rolę we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu w Polsce idei doskonałej, trafnej i zrównoważonej edukacji menedżerskiej.

W raporcie zwrócono uwagę, że Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych ma silną motywację do stałego doskonalenia procesu nauczania i prowadzenia badań w kontekście przedsiębiorczości. Posiada silnych partnerów, jest mocno osadzony w środowisku biznesowym, a jego kadra wywiera wpływ na społeczeństwo i na gospodarkę.

Akredytacja CEEMAN IQA drogowskazem dla kandydatów na studia

Akredytacja CEEMAN IQA przydaje prestiżu Uczelni Vistula. Jednocześnie rośnie wartość jej dyplomu w Polsce i za granicą. Komisja akredytująca zwróciła uwagę, że Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych pokazuje, iż potrafi sprostać bieżącym potrzebom studentów, działa szybko i skutecznie reaguje na zmiany rynkowe.

Akredytacja potwierdza, że kierownictwo, wykładowcy i pracownicy wydziału są zaangażowani w ciągłe doskonalenie i innowacje we wszystkich aspektach edukacji i usług związanych z potrzebami studentów. Jest też dowodem, że cieszy się dobrą opinią wśród potencjalnych pracodawców i bardzo skutecznie przygotowuje studentów do świata pracy. Jej absolwenci są wyposażeni w odpowiednie umiejętności, kompetencje i wiedzę, aby stać się szanowanymi liderami, zdolnymi odpowiadać na potrzeby rozwojowe swojego lokalnego, ale także szerszego środowiska.

Dzięki akredytacji CEEMAN IQA studenci Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Uczelni Vistula zyskują większe szanse na zatrudnienie, a absolwenci będą mieli pewność, że ich wiedza oraz wysoko rozwinięte kompetencje społeczne i menadżerskie zostaną docenione w środowisku biznesowym. Pracodawcy otrzymują silny sygnał, że absolwenci Vistuli są gotowi, by objąć kierownicze stanowiska i stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom.

Dołącz do nas!

Materiały prasowe Uczelni Vistula

Więcej: vistula.edu.pl