Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku – uczelnia nowoczesna od wejścia…

UCZELNIA NA MEDAL

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia, która od lat identyfikowana jest jako organizacja
o silnej i stabilnej pozycji na mapie trójmiejskich oraz pomorskich szkół wyższych. Dumą,
a jednocześnie cechą charakterystyczną uczelni jest niewątpliwie jej innowacyjność. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jako pierwsza niepubliczna uczelnia na Pomorzu wprowadziła do oferty kierunek medyczny fizjoterapia, który jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych zawodów na rynku pracy. Jesteśmy również liderem w kształceniu ekspertów z zakresu kosmetologii oraz jedyną niepubliczną uczelnią na tym obszarze, która kształci studentów kierunku dietetyka na poziomie studiów magisterskich. Nowoczesność Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku przejawia się także w wyposażeniu jakim dysponujemy. Studenci WSZ trenują swoje umiejętności w oparciu o wysoko zaawansowany technologicznie sprzęt oraz profesjonalne kosmetyki najlepszej jakości. Bogate wyposażenie własnych pracowni specjalistycznych jest z pewnością powodem do dumy, a jednocześnie powodem, dla którego uczelnia corocznie wybierana jest przez liczne grono nowych studentów.

Ponadto, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku regularnie doceniana i nagradzana jest w różnego rodzaju plebiscytach i konkursach. W 2021 roku Uczelnia uzyskała jeden z prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego – Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością”. Certyfikatem wyróżnione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Konkurs „Studia z przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków na polskich uczelniach realizowanych według programów dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.  W 2021 roku Uczelnia również zajęła II miejsce w plebiscycie edukacyjnym w kategorii Uczelnia Roku w województwie pomorskim. Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi wiedząc, że nasze wieloletnie starania nad wypracowaniem silnej i stabilnej pozycji Uczelni zostały docenione i uhonorowane w tak szczególny sposób.

PRAKTYCZNIE NAJLEPSI

Kluczowym aspektem w realizacji programu studiów jest dla nas praktyka. Do tej części nauki przywiązujemy szczególną wagę, jako niezbędny element w przyszłej pracy dietetyka, kosmetologa  fizjoterapeuty oraz specjalisty zdrowia publicznego. Nowoczesne i bogate zaplecze do praktycznej nauki modułów sprawia, że studenci mogą realizować program studiów na najwyższym poziomie. Przez cały okres nauki studenci wszystkich kierunków realizują bogaty i zróżnicowany program praktyk, podczas którego poznają różne aspekty pracy. Liczne współprace z renomowanymi placówkami medycznymi oraz prestiżowymi gabinetami dietetycznymi, fizjoterapeutyczni i kosmetologicznymi umożliwiają studentom zdobywanie wiedzy od najlepszych ekspertów w tych dziedzinach. Ponadto studenci kierunku fizjoterapia uczęszczają na zajęcia kliniczne realizowane w szpitalach – dzięki czemu już na etapie studiów mają możliwość realnego kontaktu z pacjentem i poznania specyfiki przyszłego zawodu. Pozytywne opinie współpracujących z nami placówek na temat studentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, odbywających praktyki i zajęcia kliniczne są dla nas najcenniejszą rekomendacją i motywacją do dalszego działania.

Wartym uwagi projektem jest także Akademickie Centrum Zdrowia. To inicjatywa mająca na celu podniesienie kompetencji studentów Wyższej Szkoły Zdrowia. W ramach ACZ WSZ organizowany jest cykl bezpłatnych szkoleń z obsługi urządzeń hi-tech, wizyt studyjnych u potencjalnych pracodawców. Poprzez udział w projekcie studenci mają szansę uzyskać pierwsze doświadczenie zawodowe, a także zdobyć certyfikat, który wzbogaci przyszłe CV. Studenci zainteresowani przyłączeniem do Akademickiego Centrum Zdrowia zyskują możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności pod okiem wykfalifikowanych ekspertów.

KADRA ESPERTÓW

Niezmiennie od wielu lat przewagę konkurencyjną uczelni stanowiwysoka jakość kształcenia, którą zapewnia m. in.  kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.Ze względu na praktyczny profil kształcenia, nasi nauczyciele akademiccy to uznani specjaliści i eksperci, w tym lekarze, praktycy, konsultanci z zakresu nauk o zdrowiu o  znaczącym  dorobku  praktycznym. Posiadają liczne certyfikaty potwierdzające zdobycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w zdecydowanej  większości z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wśród  kadry  prowadzącej  zajęcia  są  również osoby o  uznanym dorobku  akademickim,   m.in.   z   zakresu:   neurochirurgii,   biochemii,   biologii   medycznej i wielu innych.  Warto podkreślić, że niektóre  publikacje  pełnią nawet  rolę  podręczników  w  procesach dydaktycznych.
Kadra  dydaktyczna  stale  podnosi  swoje  kompetencje  specjalistyczne  i  dydaktyczne, uczestnicząc w doszkalających kursach specjalistycznych, a w konferencjach międzynarodowych, sympozjach, których udział jest finansowany lub współfinansowany ze środków własnych uczelni.

PONAD 22 LATA DOŚWIADCZENIA

Niewątpliwie największą siłę Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku stanowi jej doświadczenie. Ponad 22 lata obecności na rynku trójmiejskich szkół wyższych to gwarancja jakości i niezawodności
w każdym aspekcie. Pozwoliły one na uzyskanie stabilnej pozycji opartej na wiedzy, doskonałej organizacji, a także umiejętności reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu. Siłę uczelni stanowi także wybitna kadra dydaktyczna złożona z zespołu lekarzy, praktyków i ekspertów z zakresu nauk o zdrowiu. To dzięki ich wiedzy i doświadczeniu studenci Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku wkraczają na rynek pracy wyposażeni w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia kariery zawodowej, przez co również stanowią najlepszą wizytówkę uczelni i rekomendację dla przyszłych kandydatów. Warto wspomnieć, że wielu studentów, decyduje się na kontynuację nauki
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku na poziomie studiów II stopnia lub studiach podyplomowych. To znak, że nasze starania doceniane są przez osoby, które z zadowoleniem wracają do nas, aby dalej zdobywać wiedzę w miejscu o ugruntowanej pozycji i wysokiej jakości kształcenia.

OD WSZ DO… WSZ

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku swoją działalność rozpoczęła jako Wyższa Szkoła Zarządzania
w Gdańsku, która decyzją Ministra Edukacji Narodowej została wpisana do rejestru niepublicznych wyższych szkół zawodowych w dniu 30 lipca 1999 roku. Od 31 października 2018 r.  funkcjonuje pod nazwą Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku i jest jedną z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni 
w Trójmieście. Wysoki poziom nauczania, profesjonalizm i życzliwość od lat stanowią dla uczelni priorytety i dzięki temu stała się symbolem tradycji. Wyższa Szkoła Zdrowia Gdańsku to uczelnia
z ponad 22 letnim doświadczeniem, która kształci specjalistów z zakresu dietetyki, kosmetologii, fizjoterapii i zdrowia publicznego, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, a także studiów podyplomowych. Uczelnia oferuje również kursy i szkolenia
z obszaru nauk o zdrowiu
. Misją Wyższej Szkoły Zdrowia jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy, dlatego od tak wielu lat tym co wyróżnia uczelnię jest innowacyjność działania, ukierunkowanie na rozwój, a także ciągłe dążenie dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań współczesnego rynku pracy przy szczególnym uwzględnieniu interesów społecznych w tym relacji
z różnymi grupami interesariuszy. Wysoki poziom społecznej odpowiedzialności Wyższej Szkoły Zdrowia jest efektem popularyzowania profilaktyki ochrony zdrowia w  miejscu pracy i wśród lokalnej społeczności.

NOWE CELE I WYZWANIA

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia, która nieustannie wyznacza sobie nowe cele
i skrupulatnie dąży do ich realizacji. Jako organizacja nastawiona na rozwój cyklicznie dołącza do oferty studiów nowe kierunki kształcenia. Wybór dalszej ścieżki rozwoju uczelni poparty jest zawsze szczegółową analizą rynku, a także konsultacjami z ekspertami – przedstawicielami Rady Pracodawców Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, którzy jako liderzy w swojej branży, a także potencjalni pracodawcy naszych studentów, najlepiej znają aktualne zapotrzebowania rynku pracy. Wprowadzenie do oferty nowych kierunków kształcenia to zawsze dla uczelni duże wyznawanie zarówno na poziomie organizacyjnym jak i formalnym. Niemniej jednak wierzymy, że wieloletnie doświadczenie na rynku edukacji sprawi, że podjęte działania zakończą się sukcesem. Poza rozwojem oferty studiów I stopnia, uczelnia regularnie wzbogaca swoja ofertę o nowe propozycje kierunków studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, a także rozwija obecne kierunki o nowe ścieżki kształcenia na poziomie studiów II stopnia.

WARTOŚCI I MISJA WSZ

Od początku swojego istnienia Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku opiera swoją działalność na wysokim poziomie odpowiedzialności społecznej. Po zmianie profilu działalności uczelni na obszar wyłącznie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, działania te jeszcze intensywniej zyskały na sile. WSZ w Gdańsku, to miejsce popularyzowania profilaktyki ochrony zdrowia nie tylko wśród studentów, ale także współpracowników, interesariuszy zewnętrznych oraz społeczności lokalnej. Przykładem tego są liczne eventy organizowane na terenie uczelni, które na stałe wpisały się w kalendarz ważnych wydarzeń uczelni. Wśród nich wymienić można cykliczną konferencję Jesienne oraz Wiosenne Spotkania ze Zdrowiem, a także obchody Światowego Dnia Zdrowia. Podczas tych wydarzeń organizowane są działania mające na celu zachęcić uczestników do zwrócenia większej uwagi na aspekt zdrowia. Zachętą do dbania o nie są m.in. bezpłatne badania oraz konsultacje z ekspertami  dla uczestników wydarzeń. Odwiedzający mają możliwość skorzystania z badań słuchu, poziomu glukozy, ciśnienia czy analizy składu masy ciała oraz skonsultowania swoich problemów ze specjalistami z zakresu endokrynologii, dermatologii, fizjoterapii, trychologii, kosmetologii czy dietetyki. Wymienione eventy były także okazją do spotkania z przedstawicielami firm z branży zdrowia, które pozostają w stałej współpracy z uczelnią.  Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku również chętnie angażuje się w wydarzenia zewnętrzne. Regularnie uczestniczymy w wydarzeniach mających na celu promocje zdrowia w tym m.in. Piknik Onkologiczny, Sopockie Dni Solanki, Akcja Charytatywna Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rzecz mam dzieci chorych onkologicznie, podczas których studenci wykonywali bezpłatne zabiegi i udzielali porad uczestnikom wydarzeń. Każdego roku organizujemy również akcje charytatywne, których celem jest wsparcie potrzebujących. Podczas swojej działalności uczelni udało się wesprzeć m.in. domy dziecka, oddziały onkologiczne szpitali, karetki, domy pomocy społecznej, hospicja, schroniska dla zwierząt. Regularnie wspieramy również Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wszelkie inne organizacje, które zgłoszą się do nas z prośbą o wsparcie. Wszystkie wymienione działania to przykład, że podstawową wartością na jakiej uczelnia opiera swoje działania jest chęć niesienia pomocy innym i troska o zdrowie, co stanowi fundament w zawodach takich jak kosmetolog, fizjoterapeuta, dietetyk czy specjalista ds. zdrowia publicznego.  

REKRUTACJA… NA OKRĄGŁO!

Rekrutacja na studia na semestr zimowy w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku trwa od 15 marca do 30 września 2022 r. Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów na kierunkach ściśle związanych z naukami o zdrowiu zachęcamy do rejestracji online na portalu internetowym dostępnym przez stronę uczelni: www.wsz.pl, a następnie zapraszamy do osobistego złożenia  wymaganych dokumentów w biurze ds. promocji i rekrutacji, bądź dostarczenia ich za pomocą poczty tradycyjnej. Tegorocznych maturzystów zapraszamy do uczestnictwa w projekcie Akademia Wiedzy dla Maturzysty, tj. cyklu bezpłatnych wykładów i warsztatów o tematyce profilaktyki prozdrowotnej, promocji zdrowia i aktywnego stylu życia, które są doskonałą okazją do zgłębienia wiedzy, a także rozwinięcia zainteresowań. Wiemy, jak ważna jest świadomość naszego społeczeństwa w kwestii zdrowego stylu życia związanego z właściwym odżywianiem, dbaniem o zdrowie jak i kondycję fizyczną i szeroko rozumianą profilaktyką zdrowia. Dlatego w odpowiedzi na zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów kształcimy przyszłych dietetyków, fizjoterapeutów, kosmetologów i specjalistów zdrowia publicznego. Wieloletnie i bogate doświadczenie, profesjonalne i stale modernizowane pracownie  wyposażone w specjalistyczny sprzęt oraz wybitna kadra lekarzy, praktyków, specjalistów i ekspertów to atuty, które sprawiają, że uczelnia jest w tej dziedzinie bezkonkurencyjna.