Collegium Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,z wielką dumą informujemy, że z dniem 1 marca 2023 r. w strukturach Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie utworzono Collegium Studiów Podyplomowych.Misją Collegium Studiów Podyplomowych, dalej zwanego CSP, jest stworzenie odpowiednich warunków do nabywania wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, niezbędnych w procesie rozwoju osobistego i zawodowego słuchaczy. Kierunki studiów podyplomowych znajdujące […]