Harmonogram egzaminów i rekrutacji na studia

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa na terenie Polski MEN zdecydowało się zmienić harmonogram egzaminów uczniów klas ósmych oraz maturzystów.

Początkowy harmonogram egzaminów zaplanowanych odpowiednio na kwiecień i maj nie pozwala na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa. Koniecznym zatem jest wprowadzenie zmian w harmonogramie egzaminów. Skutkuje to przełożeniem egzaminów i matur na co najmniej drugą połowę czerwca o czym pisaliśmy w artykule.

Harmonogram roku szkolnego pozostaje bez zmian

Jak poinformowało MEN w związku z wprowadzeniem od 25 marca nauki zdalnej na ten moment nie przewiduje się zmiany harmonogramu roku szkolnego. Uczniowie realizują program nauczania zgodnie z obowiązującym rozkładem. Rok szkolny powinien zakończyć się zgodnie z planem. Jedynie egzaminy odbędą się w późniejszym terminie zgodnie z nowym harmonogramem podanym na minimum 3 tygodnie przed rozpoczęciem egzaminów. Rok szkolny wydłuży się teoretycznie maturzystom. Mimo, iż od początku maja nie będą uczestniczyć już w zajęciach to cały czas będą musieli oczekiwać na napisanie egzaminu maturalnego.

A co z harmonogramem rekrutacji na studia?

Jak poinformowało Ministerstwo na ten moment nie ma konieczności zmiany terminów rekrutacji na studia. Jednakże w razie potrzeby nie wyklucza się korekty terminów rekrutacji na studia.

Jak zmiany wpłyną na harmonogram praktyk?

Według MEN “praktyki zawodowe uczniów technikum i słuchaczy szkoły policealnej mogą być realizowane do końca roku szkolnego 2019/2020. Mogą zostać zrealizowane również w klasach programowo wyższych.

Uczniowie ostatnich klas w przypadku braku możliwości kontynuowania praktyki ocenę otrzymają na podstawie z faktycznego czasu realizacji praktyki.

Harmonogram i Progi Punktowe

Potrzebujesz sprawdzić progi punktowe na studia 2020?
Świetnie! Zapraszamy do naszego poradnika i kalkulatora progów punktowych

Źródło: MEN